You are here

Синджента: Нова генерация многофункционална защита за лозата

Новини
15.04.2013

На традиционната си годишна среща с водещи лозари и винопроизводители от страната в Пловдив екипът на швейцарската агрохимическа и семенарска компания представи иновациите в схемата за рентабилно отглеждане на лозя. Част от тази ключова проява бяха господата Роман Лапин от партньорската фирма Аглукон, Германия, Симон Арншек, технически специалист на Синджента за лозя и овощни култури за Югоизточна Европа, Франк Кус от Аграрния университет в Словения, мениджъри от румънския офис на „Синджента“. Специално участие във форума взе Детелин Куцаров, мениджър специални култури в „Синджента“ за Източна Европа. Събитието бе уважено от Тенчо Тенев, зам. Изпълнителен директор на БАБХ и експерти от БАБХ, направление „Растителна защита“. Тук бяха проф. Янко Димитров, декан на Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрния университет в Пловдив, и проф. Иванка Лечева, изтъкнат учен – ентомолог, преподавателв АУ в Пловдив.
Високите очаквания на компетентната аудитория, дошла с нагласата да чуе ексклузивни новини от първа ръка, се сбъднаха на 100%! Елица Дипчикова, специалист маркетингови кампании – лозя, овощни и зеленчуци, в „Синджента“ – България позиционира най-новия инструмент в технологичната програма на компанията за защита на лозата – фунгицида ДИНАЛИ за борба със силно проблемната брашнеста мана. Характеристиката на ДИНАЛИ включва технологични нововъведения от най-високо ниво, които радикализират практиката за тотално овладяване на оидиума. Активната база е структурирана от цифлуфенамид – 30г/л и дифеноконазол – 60г/л. Тази забележителна комбинация ситуира страхотен заряд срещу възможно най-голям натиск на патогена. Цифлуфенамид е продукт от съвсем нова група – фенилацетамиди. Формулацията е на база млечна киселина, природен продукт. Тази особеност дефинира изключително благоприятен екологичен индекс в профила на препарата. Цифлуфенамид е с различен механизъм на действие и партньорството му с дифеконазол актифира непозната досега ефикасност, включваща липса на устойчивост на патогена. ДИНАЛИ е системен фунгицид с респектираща биокинетика. Трансламинарното проникване е със супер висока динамика, мощност и скорост. Заедно с газовата фаза осигурена от цифлуфенамида, защитават листата от двете страни. На практика ДИНАЛИ съчетава по неподражаем начин 4те ключови характеристики за максимална резултатност – системно и лечебно действие, газова фаза и експресно проникване – не се отмива от дъжда 2 часа след прилагането му. И още ДИНАЛИ осигурява отлична защита на цялото растение. Именно заради това най-подходящият момент за включването му в схемата е след цъфтежа до прошарване на гроздето. Възможно е използването му в резервоарни смеси с повечето препарати за растителна защита.

Г-н Арншек потвърди, че ДИНАЛИ  е едновременно успешен  както срещу брашнестата мана, така и срещу черно гниене и Бренер. Поведението му в хранителната верига е перфектно. Без странични ефекти във винификацията, без остатъчни количества в крайния продукт – виното! „Синджента“ дава ясен сигнал, че институционалният ѝ ангажимент за пробив в борбата с брашнестата манае реализиран по блестящ начин!

Г-н Роман Лапин от германската фирма „Аглукон“, производител на листните торове с марка ВУКСАЛ, които „Синджента“ предлага в България, запозна специалната аудитория с актуалната научна информация за формата ВУКСАЛ в лозовата култура, един  универсален, уникален и неподражаем генератор на енергия за балансирано хранене на лозата с макро- и микроелементи чрез преодоляване на дефицити и активиране на най-различни биохимични и физиологични процеси чрез по-пълно усвояване на хранителния микс. Листното подхранване стимулира фотосинтезата чрез доставяне на хранителни вещества по време на активния растеж. Така се стимулира оползотворяването на торовете в почвата. Такива растения са с по-силна имунна защита срещу болести, неприятели и стресови фактори. Листното подхранване според корпоративната концепция на Аглукон, в никакъв случай не замества основното торене, но то го надгражда, трансформира, генерира нови качества.

Защо премиум марката Вуксал се припознава като фаворит в световната практика? 
Каква е математиката на този триумф, на тази популярност и успешност? Отговорите са в много посоки. ВУКСАЛ е суспензия. И какво означава това? Тя е висококонцентрирана формулация, която предоставя максимум хранителни вещества в минимум обем: пестят се транспортни и складови разходи. Някои от продуктите от серията ВУКСАЛ коригират pH на работния разтвор. Суспензията ВУКСАЛ е повече от листен тор. Основание за подобно твърдение е фактът, че освен хранителните елементивсички коформуланти в продуктите са съобразени за постигане на максимална усвоимост и ефикасност. Освен това хелатиращите агенти са от най-висок клас – ЕДТО, като по този начин елементи като мед, желязо, манган и цинк са сигурно защитени от утаяване и свързване в недостъпни за растението съединения.

Защо суспензията ВУКСАЛ е толкова специална? Листното торене има една изключителна особеност. Придвижването на хранителни елементи от повърхността на листа към вътрешността му и транспортирането им в други части на растението е труден процес. Необходими са време и енергия. Времето за абсорбация не зависи единствено от формулаацията, а и от съдържанието на специални добавски. ВУКСАЛ е пълен с „екстри“: антиизпарители, прилепители, сърфактанти, овлажнители. Те предпазват микрокапчиците от изпаряване, преди да са достиганли листната повърхност, а не да се стича по земята; предпазват хранителните вещества от отмиване; реактивират изсъхналия разтвор. Няма загуба на хранителни вещества, а по-доброто покритие повишава резултата.

Влияние на параметрите на гроздето и някои производствени практики върху качеството на виното беше другия акцент на срещата в Пловдив, коментиран детайлно от Франк Кус. Белите и нискоалкохолните вина са новото направление в алкохолния бизнес. Тенденциите за растеж са с устойчиви параметри и българските винопроизводители проявяват интерес към тази пазарна диверсификация. Освен това в Европа тероарът – съчетанието на географско положение, климат и почва, за лозарството вече е официална емблема за автентичност, идентичност и визия на всеки един бранд. Ключовата характеристика на виното, според специалиста е неговата история и аромат. Особеност на белите вина е, че сортовият аромат е индивидуален и водещ, чрез различни процеси – агротехнически и физиологични, тези аромати могат да бъдат усилвани и регулирани. Г-н Кус разгледа по-детайлно някои практики, които моделират архитектурата на прецизното лозарство. Един такъв пример е корелацията между новият прираст и количеството на гроздето в отделно части на масива. Водата в почвата и азотното хранене също имат собствена значимост за качеството и количеството на реколтата. Друг лимитиращ фактор е добивът от една лоза, както и връзката между добива и цвета на гроздето при различните сортове. Така например ако сравним сортовете Сира и Пино ноар, ще се убедим, че при първия сорт увеличаването на добива води до намаляване на интензитета на оцветяване на зърната. При Пино ноар разликата в добива в една или друга посока не влияе върху оцветяването на гроздовете. Времето на беритбата е от стратегическо значение за ароматите на белите сортове. Концентрацията на летливи вещества придава характерния пиперен аромат и ако гроздоберът закъснее 10-14 дни, този специфичен аромат напълно изчезва в сорта Совиньон блан.

Гостът от Словения анализира ба академично ниво всички локации, свързани със сегментацията във винификацията – наличието на азот в мъстта, аминокиселините, ролята специално на пантогеновата киселина за концентрацията на H2S, ароматът, който асоциира вкисване, значението на микротунинговането за правилната ферментация, летливите съставки при белите вина, клоновете дрожди и предпочитанията към хибридите форми, протичането на алкохолната ферментация в условия на различна микрофлора, финалното формира на сензорните качества на различните вина, оптималните температури за правилното протичане на ферментацията, особеностите на избора и поддържането на дъбовите бъчви. Както и някои агрономически практики – поливане, торене, растителна защита.

Лозарството и винарството в България се развиват с бързи и стабилни темпове. Модернизацията и специализацията са в ход. Инвестиционният интерес продължава да се развива на високи стойности. Налице са мотивация, капиталов ресурс и компетенции. В случая „Синджента“ в качеството си на световен лидер в растителната защита на лозовата култура се явява стратегически партньор на българските лозари и винари. Швейцарската компания предлага креативен и силно конкурентен проект за гарантиране здравния статус и високото качество на гроздето за консумация и производство на вино. Този проект е с първокласно и ексклузивно съдържание, както и известна доза интерактивност. Синджента демонстрира по възможно най-убедителен начин, че иновациите на всички направления са единствено вярната посока, бъдещето. „Синджента“ доказва, че създаването им не трябва да бъде бездейно повтаряне на стари идеи с нови средства.

Прави впечатление още един факт. „Синджента“ представя много убедителни аргументи как бизнесът е ангажиран с каузата за успеха на земеделския производител. Системата ѝ за трансфер на иновации, за информиран избор и директен контакт с науката работи на пълни обороти, позиционира растителната защита на друго, по-високо ниво. На практика „Синджента“ предлага публичен информационен ресурс, по който всеки заинтересован може да се ориентира каква ще бъде следващата стъпка на компанията, какъв е ефектът от силната марка, степента на интензивност.

 

Растителна защита

Брой 04/2013