You are here

„Синджента“ позиционира своята креативна технология за комплексна защита на лозата

Новини
01.04.2012

Годишната техническа среща на фирмата с водещи лозари и винопроизводители от страната се състоя в Новотела в Пловдив в рамките на ВИНАРИЯ 2012. Високите очаквания за достъп до ексклузивни новини се случиха. Швейцарската компания промотира своя многофункционален проект за гарантиране на висок здравен статус и качество на гроздовата реколта, индикация за конкурентните и предимства в условия на климатична несигурност и фитосанитарни предизвикателства. Участие в тази знакова проява все зам. – председателят на БАБХ Антон Величков. Доклад за научните наблюдения върху болестта черно гниене по лозата изнесе доц. Д-р Маргарита Тодорова, фитопатолог в Института по лозарство и винарство в Плевен.

Годишната среща на „Синджента“ с водещи лозари и винопроизводители бе открита от Петко Илиев, директор „Маркетинг и техническа подкрепа“. Той представи накратко визията на Синджента, световния лидер в семенарската и агротехническата индустрия, както и някои акценти в научнооткривателската и търговската политика на концерна по света. Проблемът с изхранването на растящото в геомитрична прогресия световно население продължава да набира критична маса. „Синджента“ е една от мултинационалните компании, която активно участва в решаването му – до 2050г. да бъде удвоено производството на земеделска продукция на Земята. Нейният корпоративен слоган: „Ние разкриваме потенциала на растенията“ представя собствена значимост, активира позитивен поведенчески модел, нова идентичност на растителната защита и генетика, необходимост от диверсификация на приоритетите в земеделието.

Специално участие в тази представителна информационна проява взе г-н Симон Арншек, технически специалист интензивни култури, „Синджента“, регион Югоизточна Европа. Той представи научноекспертната позиция на компанията по отношение на болестта фитоплазма, едно сравнително ново заболяване за Южна и Източна Европа с профил, близък до бактерия. Пренесена от Америка, за пръв път е открита във Франция през  1971 г., в Сърбия е „засечена“ през 2004г., а в България през 2009 г. „Синджента“ е на мнение, че фитоплазмата е голямо предизвикателство за съвременната растителна защита. Облигатният паразит се развива в растителния флоем – няма клетъчна стена, изменя външния си вид и е с размери около 2 микрона. Преносът му от растение на растение се осъществявава от вектори. В случая ролята на вектори имат два вида цикади. Има възможност да се размножава и самия вектор! Повредата по листата се характеризира като инфекциозна хлороза, те се оцветяват златистожълто или червеникаво, завиват се надолу, стават твърди и умират преждевременно. Симптомите по летораслите – междувъзлията се скъсяват, дървесината не узрява наесен и се увеличава опасността от измръзване. Силно окапват цветовете. Зърната се свиват и изсъхват на грозда, придобиват много горчив вкус, добивът пада рязко. Заразените лози не могат да бъдат излекувани! Единственото засега спасение е брадвата.

Дълбоката резитба отлага временно загиването. Едно насаждение може да бъде ликвидирано от болестта само за 4-5 години.

Съществуват два типа фитоплазма – FD, чийто вектор е американската лозова цикада, монофаг, който живее върху лозата, и BN, чийто вектор е цикадата Hyalestes obsoletus, полифаг, живеещ върху различни растения. Как се пренася фитоплазмата? Цикадата смуче растителен сок, приема заразата и след прелитане я пренася. Важно! FD е много по-бърза и агресивна. Какво предлага „Синджента“? Контрол на векторите с инсектицида Актара се прилага в страните от ЕС с развито лозарство вече няколко години. Ефория е най-новият инсектицид на компанията, чиято регистрация се очаква скоро. Схемата за използване: първото пръскане се осъществява веднага след цъфтежа. След три седмици – второ пръскане, което може да се комбинира срещу фитоплазма и гроздови молци. Средата на август е време за трето пръскане.

Г-н Арншек съобщи, че вече са установени и други вектори на фитоплазма, както и други междинни гостоприемници. „Синджента“ препоръчва срещу опасната болест да се дава предимство на мониторинга и превенцията. Важното е в случая да се установи кой тип фитоплазма е във вашето лозе. Реакцията на различните сортове е различна. Установено е, че глобалните сортове са най-чувствителни. Шардоне е с най-висока степен на уязвимост.

Г-н Антон Величков, зам.-председател на БАБХ и управляващ направлението „Растителна защита“ в агенцията, съобщи подробности за разпространението на болестта фитоплазма в нашата страна. Според квалификационния справочник фитоплазмата е регулиран некарантинен вредител. През 2009 г. мониторинг на тогавашната НСРЗ (в часност ЦЛКР) е установил поява на фитоплазма в Северозападна България и някои райони на Централна Северна България. През 2011 г. придвижването и стига Русенска област. Тенденцията е към разширяване ареала на разпространението и и увеличаване на нападнатите лозови насаждения.

Другият специален гост на срещата – г-н Флорин Ницу, продуктов мениджър интензивни култури, „Синджента“, район Югоизточна Европа, заедно с българските си колеги Петко Илиев и Елица Дипчикова, специалист маркетингови кампании интензивни култури, „Синджента“ – България, представи корпоративния формат и всички стъпки при дефиниране на комплексна програма за пълна защита на лозата от болести, както и степента на влияние на растителната защита върху качеството на продукцията.

Част от технологичната философия на растителната защита с бранда „Синджента“ е избор на подход. Две са опциите: систематичен и системен. С две думи, систематичният подход означава – регистрация на проблема и формулиране на решение на място в пожарна обстановка как да се постъпи. Приоритет на „Синджента“ обаче е системният подход. Чиято формула е предвидимост и устойчивост по цялата верига през вегетацията. Крайната цел, естествено, е най-високата степен на сигурност за прозводство на качествено грозде и вино. Елементите на този избор са сбор от агрономически и енологически фактори. Растителната защита е с пряка отговорност за здравния статус на лозовата култура и качеството на виното. И което е много важно: необходими са сериозни познанияза прилагане на продуктите за защита!

Главните цели на този подход са опазване на всички части от биологичните системи на лозата: листа, леторасли, гроздове от трите основни болести – мана, брашнеста мана и сиво гниене. Стратегията на „Синджента“ срещу този широкоформатен болестотворен потенциал включва добри растителнозащитни практики – употреба на комплект от фунгициди, които притежават в максимална степен всички механизми на действие – системен, контактен, локално-системен, широк спектър и т.н.

Пергадо Ф е фунгицид с нов механизъм на действие срещу маната по лозата. Двете активни вещества (мандипропамид+фолпет) дефинират неговите конкурентни предимства: локално-системно, предпазно, лечебно и контактно действие. Много бързо и здраво свързване с восъчния слой на листата, отлична устойчивост на отмиване, трансламинирано придвижване от горната към долната страна на листата.

Пергадо Мед (мандипропамид + меден оксихлорид) е първата супермодерна формулация в ЕС според влезлите в сила изисквания за намаляване употребата на мед в лозята с висока ефикасност срещу мана.

Суич (ципродинил + флудиоксинил) е продукт с два различни механизма на действие срещу сивото гниене. Комбинираният системно-контактен фунгицид е с предпазно и лечебно действие с активност и срещу трите раси на сиво гниене по лозата. Защитава листата и плодовете отвън и отвътре, Атакува жизнения цикъл на патогена в 4 различни стадии (затова вече го наричат 4х4 по подобие на популярния термин, използван в автомобилостроенето). Суич притежава три нови характеристики – високо ниво на ефикасност, собствена система срещу резистентност, използва се във всяка фаза от развитието на лозата. Не влияе върху качеството на гроздето и ферментационните процеси при производството на вино, предодвратяванамаляването на оцветяването и аромата на виното. Интересно от професионалана гледна точка е позиционирането на продукта – и по-точно времето за старта на първото пръскане. Във Франция това време е краят на цъфтежа. В Германия и Испания – преи затварянето на гроздовете. Според експертното становище на „Синджента“ фазата преди затваряне на гроздовете е най-критична по отношение на сивото гниенеи тогава е най-целесъобразно да се атакува със Суич. Продуктът притежава уникален механизъм  - газова фаза, която има силно действие вътре в самата чепка.Профилът на Суич включва и неговата способност да влияе върху физиологията на лозовото растение. Той стимулира фотосинтезата, спомага за придвижването на захарите в грозда, подобрява усвояването на азота и биосинтеза на свободните аминокиселини, стимулира биосинтеза на протеините. Ключовите послания за предимствата на продукта са: надежност, мощност и безопасност.

„Синджента“ представи по възможно най-нестандартния начин пред високопрофесионалната аудитория своята визионерска мисия в растителната защита на лозата. „Синджента“ ситуира корпоративната си ангажираност и структуроопределяща роля в този емблематичен сегмент. Компанията разполага с разпознаваеми марки многофункционални продукти, позиционирани в работещи решения и програми, гарантиращи с максимална сигурност здравния статус на културата.  „Синджента“ обозначава своите конкурентни предимства с креативно портфолио, със своя иновативен дух и харизматична динамика, силни идеи, добра реализация и много визия. И още. „Синджента“ препотвърждава, че преимуществата на нейната нова, качествена и високоефикасна растителна защита могат да бъдат припознати като реални инструменти за постигане на високи цели.

 Весела Шишкова

Растителна защита, бр. 4/2012