You are here

Синджента продължава курса на водещ иноватор в земеделието

Новини
25.09.2012

Стратегията на Синджента „Да развием потенциала на растенията” комбинирайки най-добрите постижения в растителната защита, селекцията и растениевъдството под един покрив набира скорост и България заема водещо място при въвеждането на иновациите в практиката

През последните няколко години все повече Синджента утвърждава практиката България да бъде сред първите страни в ЕС при въвеждането на новости – в растителната защита, селекцията, торенето на културите, нови комплексни предложения при отглеждането на основните култури в растениевъдството.
При житните култури през 2012 година
По време на мащабните открити дни земеделските производители бяха запознати със селекцията на пшеница и ечемик на Синджента и въпреки трудните условия, при които сортовете бяха засети през есента на 2011, генетичния потенциал беше демонстриран. Болоня, Илико, Индженио при пшеницата, ечемикът Секуел показаха завидни постижения в добива и не само – впечатляващи качествени показатели.
През 2013 предстои въвеждането на родна земя и на още един сорт пшеница, с което гамата от продукти се увеличава до 5. Така ще бъде отговорено на нуждата от сортове със специфични показатели в различните направления на производството. В растителната защита при житните култури цялостната програма на Синджента продължава да набира скорост водена от хербицидите Аксиал, за борба с житните плевели при пшеница и ечемик и Аксиал Едно – за едновременна борба с житни и широколистни плевели при същите култури, като това бе първият официално разрешен комбиниран хербицид за приложение до 2-ри възел на културата.
При слънчогледа земеделците отново не бяха подведени от генетиката на Синджента и пожънаха успех с водещите в страната хибриди.
Стабилността в добива се доказва именно в условията на неблагоприятни години като 2012 – период с прекомерни валежи, последван от силна суша. Това е изпитание за качествата на хибридите и въпреки стресът добивите са на необходимото високо ниво, което в крайна сметка е най-важния и отличителен показател.
През 2012 година при клиърфилд хибридите отново се изявиха Неома, Алего, Мелдими, Адажио, новият ранен хибрид Тристан се показа като стабилен по добив при засушливи условия, като най-добри резултати бяха получени при спазване на технологията на Синджента – основно третиране с почвения хербицид Гардоприм Плюс Голд и употреба на вегетационни хербициди спрямо нуждата в конкретния случай. Тази технология с успех се адаптира както при толерантните на трибенурон, така и при конвенционалните слънчогледи където Армони и Конди показаха най-добри добиви.
Другите новости бяха внедряването на индустриално третираните с Крайцер семена, и пакета 4 торби семена от хибридите Неома, Адажио,Тристан, Конди или Армони + 30 л Гардоприм Плюс Голд на по-конкурентна цена. През 2013 година Синджента ще представи на земеделските производители още значими новости при слънчогледа, които да подобрят още повече ефективността на производството. 
Царевицата  започна да възвръща позиции през 2012, а неблагоприятните за културата условия поставиха на изпитание потенциала на хибридите за отглеждане при неполивни условия.
Фирма Синджента внедри през последните 2-3 години нова генерация хибриди царевица Канзас, Луциус, Кобалт, Колумбия, Пако и др. – последна дума на генетиката и селекцията, високодобивни, по-адаптивни към променящите се климатични условия, по-толерантни на засушаване и температурни амплитуди, което е предпоставка за получаване на стабилни добиви и по-голяма рентабилност. Синджента е първата фирма, която внедри хибриди от ранните групи по ранозрелост ФАО 100 и ФАО 200 – Новатоп, Олимпик, Канзас и Симба, които са с добивен потенциал еквивалентен на хибридите от ФАО 300 – 400, и са подходящи за отглеждане и като втора култура през една и съща календарна година. В растителната защита Синджента е фирмата, която предлага решение за всеки един проблем. Индустриално третирани царевични семена с Крайцер срещу неприятели. Хербициди според заплевеляването за почвено и ранно-вегетационно приложение – Дуал Голд, Гардоприм Плюс Голд и Лумакс. Хербициди за вегетационно приложение също според заплевеляването – Мистрал Екстра, Каспър, Пик, и най-новия хербицид за най-добрите професионалисти – Елумис ОД – контролиращ целия спектър от най-важните житни и широколистни плевели. Очаквайте през следващите 1-2 години още новости при царевицата, които ще Ви дадат възможност да повишите рентабилността на производството Ви от тази култура. 
За рапицата стопанската 2011-2012 година беше много тежка и непредвидима.
Есента на 2011 беше суха, зимата беше студена, като на някои места дори нямаше снежна покривка. Пролетта беше с променливи климатични условия. Въпреки това, там където бяха положени адекватни грижи, рапицата се отблагодари с нормални добиви, въпреки неблагоприятните условия. При тази култура Синджента отново предлага пълна гама продукти.
Доказалите се в практиката хибриди – Нелсън, Токата, Техник, и новата генерация – Колумб, Каравел, Карибик, Авиатор, Формула, Гладиус и др. Ефикасни ПРЗ – Теридокс и Фузилад Форте за контрол на плевелите, Карате Зеон за контрол на неприятели.
Синджента е единствената фирма, която предлага комплексен пакет за отглеждане на рапица – подходящ хибрид + Теридокс + Фузилад Форте или Карате Зеон + листен тор от серията Вуксал. А съвсем скоро през следващите 2013-2014 година ще се внедрят и нови хербициди, фунгициди, инсектициди и растежни регулатори, които ще дадат възможност да извлечете максимума от добивния потенциал на рапицата.

www.nivabg.com
25.09.2012