You are here

Синджента – сред съорганизаторите на Форума за бъдещето на земеделието в Брюксел

Новини
01.05.2014

Компанията е поела ангажименти за увеличаване на продуктивността в агропроизводството

За седми път в Брюксел се събра Форумът за земеделие, за да обсъди бъдещето на европейското селско стопанство. Основан от Европейската асоциация на собствениците на земеделска земя и от Синджента, лидер в селекцията на семена и растителната защита, той си поставя за цел да разглежда възможностите за посрещане на предизвикателствата пред сектора. Текущата програма на организацията беше насочена към план за гарантиране на сигурността на храните и околната среда в цяла Европа.

Тази година в центъра на вниманието бяха Преговорите между САЩ и Европейския съюз за свободна търговия и устойчивото производство на хранителни продукти. Докладчиците и участниците в дискусиите разгледаха тези теми през фокуса на бъдещето на земеделието в Съюза, опазването на околната среда и благосъстоянието на потребителите. Международни лидери в политиката и бизнеса обсъдиха как най-добре да се комбинира производството на зърнени и маслодайни култури с екологичните аспекти и същевременно да се сложи нещо ново и на трапезата.
Друга централна тема на форума беше трансферът на знания и поставянето на иновациите в агросектора като приоритет, който да направи производството на храни по-ефективно и устойчиво.
В тази връзка Синджента е поела няколко ключови ангажимента, с цел да се осигури до 2020 г. необходимото количество храна с използването на съществуващите природни ресурси, съобщи Росица Младенова, регистрационен мениджър в Синджента България. Първият от тях е свързан с повишаване продуктивността на културите чрез използването на нови хибриди и технологии. За тази цел Синджента предлага над 40 ПРЗ, както и семена за полски и зеленчукови култури. Вторият ангажимент е свързан с подобряване на плодородието чрез опазване на почвата, намаляване на ерозията и запазване на природните ресурси. Третият ангажимент цели запазване на биоразнообразието, което има важно значение за селското стопанство и високите добиви от културите. Четвъртият ангажимент е за увеличаване на производителността на малките производители. Петият ангажимент е свързан с обучение на земеделските производители на трудова безопасност. Шестият ангажимент е постигане на справедливи и безопасни условия на работа по веригата от производството на храни до доставянето им  на масата. 

Агрокомпас, Май 2014