You are here

Стабилни добиви от рапицата с технологията на Синджента

Новини
13.07.2012

Мотото на Синджента „Да развием потенциала на растенията” и през идната есен ще бъде водещо в залагането на следващата кампания при рапицата. По време на жътвата земеделците, които се довериха на Синджента се убедиха, че този цялостен подход даде очакваните резултати и оправда гласуваното доверие. И през 2012 хибридите на фирмата са водещи по добив в производствените и опитните полета в страната въпреки тежките климатични условия през есента на 2011 и зимата

Добиви в кг/дка от опитни полета с хибриди рапица на фирма Синджента (ожънати полета към 12 юли 2012).

  ET Дием - Дичо Дичев - Русе ЕТ Униток - Огнян Крачунов
- Кнежа
Обнова - Плевенско Горна Студена
- Великотърновско 
Горна Студена
- Великотърновско 
Средно
Гладиус 300     359   329.5
Каравел 309 300.8 300 389 351 329.96
Кардиф 341     322   331.5
Карибик 300 329 329 316 275 304.16
Колумб 351 301 301 318 420 351.68
Нелсън 305 272 272 352 303 309.48
Октанс 357 260 260 342 271 315.18
Техник 315     333 301 325.6
Токата 322 277 277 366 324 322.46
Формула 278     338   308

Резултатите са получени при реални, производствени условия без никакви субективни корекции по отношение на влага, площ и др.

Технология МаксимаТМ

Пътят към устойчив успех – постоянни резултати всеки сезон!

Отдавна рапицата извоюва своето челно място по рентабилност в страната. Резултатите при тази култура обаче зависят в голяма степен от две основни групи фактори. Едната група – това са факторите, на които не можем да влияем, а именно: валежи, температура и други абиотични фактори. Втората група фактори – това са условията, които създаваме така, че културата да развие добивния си потенциал (подготовка на почвата, избор на хибрид, програма за растителна защита, торене и др.). На тези фактори ние можем да повлияем и колкото по-добре преценим и отчетем местните условия, толкова по-добре можем да адаптираме технологията към нуждите на растението.

От дълги години екипът на Синджента България работи едновременно в три от най-важните направления влияещи върху постигането на високи резултати при добивите от рапицата:

  • Подбор и внедряването на най-подходящите за условията на страната хибриди. През 2012 Синджента ще предложи единадесет рапични хибрида, четири от които нови така, че българските земеделски производители да могат да изберат с помощта на специалистите на фирмата най-подходящите за съответния район хибрид със съответните генетични заложби.
  • Осигуряване на надеждна растителнозащитна програма адаптирана към местните условия с качествени и модерни, доказали своя принос за повишаване на добивите продукти.
  • Решаване на основни проблеми с подхранването на рапицата чрез компетентно предложени, качествени листни торове със запазената марка „Вуксал”, които са следващо стъпало във високите технологии при отглеждането на земеделските култури.
  • Синджента България е единствената, която притежава този капацитет – да предложи своя цялостна програма интегрираща в себе си по естествен начин елементите за постигане високия потенциал на културата.
  • Технология МаксимаТМ е концепцията на Синджента, която съчетава в себе си доказано високият добивен потенциал на широк набор модерни, адаптивни към различни условия рапични хибриди с гъвкави решения на проблемите с плевелите, болестите и неприятелите. На дневен ред с изключително значение идва борбата срещу плевелите и възникване на устойчивост срещу цели групи хербициди поради използването на активни вещества със сходен механизъм на действие (ALS инхибитори) все по-масово във всички по-важни култури (житни, слънчоглед, царевица, рапица). Включеният в технологията хербицид на Синджента – Теридокс е важен инструмент за предотвратяване възникването на такива проблеми.

Технология МаксимаТМ прави това по устойчив във времето начин, за да адаптира най-добрите агрономически практики към местните условия и позволява високи резултати при отглеждането на рапицата.

 

Технология МаксимаТМ през 2012 година Ви предоставя цялостен

технологичен пакет, който включва:

12 торби от най-подходящия за Вашия район хибрид

90 литра Теридокс за борба с плевелите

5 литра Карате Зеон за борба с неприятелите

5 литра Топрекс за повишаване зимоустойчивостта на рапицата и предпазването й от болести през есенно-зимния период.

В добавка, семената на Синджента са третирани с инсекто-фунгицида поставил стандарта в България – Крайцер рапица.

Всичко това се предлага от Синджента България на преференциална цена!

www.nivabg.com