Синджента – Експерта в слънчогледа с рентабилни предложения за сезон 2022г

Общи Новини
Синджента – Експерта в слънчогледа с рентабилни предложения за сезон 2022г

Уважаеми, фермери,

За стопанската 2022 година ние от Синджента Семена сме готови да Ви предложим, по традиция, нашето портфолио от високодобивни и иновативни хибриди слънчоглед.

Синджента е №1 при слънчоглед в Европа за 2020 година и това не е случайно – размера на инвестициите в нови технологии, мрежата ни от опитни станции, както и екипите от Районни представители подпомагат фермерите за постигане на  максимален добив от единица площ и добра възвръщаемост на инвестициите.

В България най-големият ни ръст е в Експрес™ технологията като тази година ще имаме портфолио от 4 хибрида – Сумико HTS, Субаро HTS, Сурели HTS и Суоми HTS.

Супер хибридът Сурели HTS – следващото ниво по добив и масленост, ще бъде въведен на пазара през този сезон. Сурели HTS е най-ново поколение генетика от Синджента с висока толерантност на основните болести, нападащи слънчогледа, както и на паразитния плевел Синя китка. Относно добивния потенциал, смея да заявя, че ще бъде ненадминат.

Лидерските позиции в сегменти Clearfield® и Clearfield® Plus за нас също не са случайност. Планираме да разгърнем хибрида от новата ни генетика СИ Уанстар CLP като достоен партньор на СИ Бакарди CLP. Добивният потенциал на СИ Уанстар CLP, както и агрономическите характеристики на хибрида са на изключително високо равнище, а толерантността на болести и силно изразените компенсаторни способности спомагат за реализацията на високи и стабилни резултати.

Утвърдени сме на първо място и във високоолеиновия Clearfield® сегмент. С хибридите Таленто и СИ Експерто всеки фермер получава рекордни добиви в сегмента. Иновацията Seed Selector в слънчоглед става достъпна и за българския фермер от този сезон.

Програмата помага при избора на най-подходящите хибриди слънчоглед конкретно за всяко поле или стопанство. Експертните препоръки са базирани на глобална мрежа от 12 900 опити, информация за почвите, както и климатична информация за изминалите 20 години.

Концепция “Качествени семена” при слънчоглед обединява в себе си:

Качество на генетичния материал.

Процесът на подбор използва най-модерните технологии, а хибридите се оценяват в продължение на години при реални условия във ферми в цяла Европа, което гарантира надеждността и адаптирането на хибридите на Синджента.

Качество при семепроизводството.

Синджента е изградила мрежа от опитни семепроизводители, прилагащи последните иновации при сеитбата, отглеждането и прибирането на реколтата. На глобално ниво ние се стремим да подберем най-добрите производствени полета с оптимални условия за пространствена изолация и отглеждане, гарантиращи най-високите нива на кълняемост и генетична чистота на семената.

Качество при подготовката, третирането и опаковането на семената.

В своите заводи Синджента следва стриктни процеси на подготовка на семената, насочени по-специално към тяхната форма, еднородността на размерите и качеството на третиране с обеззаразителя. Целта е да се благоприятства засяването на семената при най-разнообразни условия. Строгият контрол на качеството на всички етапи от процеса, надхвърля критериите за сертифициране и гарантира качество на готовия продукт, на което фермерът винаги може да разчита.

Поръчайте семена слънчоглед от Синджента чрез програмата ни за ранна заявка! 

Можете да заявите своите хибриди в периода 15.09 до 23.12.2021г. и да получите бонус от 10 лева за всяка заявена торба!

Екипът на Синджента Семена, остава близо до вас и в настоящия сезон!

Желаем ви успешна нова кампания, която да надгради съвместните ни успехи от предходните сезони!

Николай Винчев

Търговски Директор

Синджента Семена България и Северна Македония