You are here

Торовете с марка Вуксал – следващото ниво при високите технологии в земеделието

Новини
13.08.2012

В световен мащаб Синджента се наложи като фирма предлагаща комплексни решения на земеделските производители.

В България фирмата е разпознаваема с професионалните и адекватни консултации предоставяни от висококвалифицираните специалисти, с богатото портфолио от продукти за растителна защита, семена полски и зеленчукови култури и не на последно място с листните торове, които предлага на българския пазар.

Висококачествените листни торове с марката Вуксал са плод на дългогодишния опит на немската фирма Аглукон. Какво накара Синджента България да разшири богатата си продуктова листа именно с торовете Вуксал? Стремежът на фирмата винаги е бил да предлага продукти, които за кратко време се налагат като еталони на пазара, продукти по които всички си сверяват часовниците. Затова и Синджента в България заложи на бранда Вуксал.

Суспензиите са много повече от течни торове. Обикновените течни торове съдържат само хранителни елементи разтворени във вода в концентрация, до точката на тяхната разтворимост. В допълнение на това, суспензиите Вуксал стабилизират допълнителни количества хранителни елементи в изключително наситен разтвор. Суспензиите имат високо макро – и микрохранително съдържание в течна форма. Суспензиите Вуксал представляват максимум хранителни вещества в минимум обем. Освен основните микро- и макроелементи “Вуксалите” съдържат и биоефективни вещества, които до голяма степен спомагат за поемането на хранителните вещества от растението, осигуряват безопасност за културите и повишават ефективността.

Вуксал Териос е продукт, с които се третират семената на есенниците. Третирането на семената е най-резултатната техника, която покрива нуждите от хранителни вещества на поникващото растение. Поникващите растения имат много слабо развита коренова система и разчитат на често недостатъчните резерви от семето, особено по отношение на микроелементите. Вуксал Териос в комбинация с елементите налични в почвата и в самото семе осигурява голям процент от хранителните елементи необходими за развитието на растението през първите 6 седмици. Вуксал Териос осигурява по-добро развитие на корените (съдържа фосфор), дружно поникване (има микроелементи) и засилва устойчивостта към хербициди и неблагоприятни климатични условия. Третирането на семената осигурява по-висока ефикасност отколкото ранното приложение на листни торове тъй като в този период листната повърхност е прекалено слабо развита за да осигури достатъчна абсорбция. Вуксал Териос полепва отлично по семената, което гарантира равномерно разпределение и цялостно покритие. Смесим е с повечето продукти за третиране на семена и е напълно безопасен за културата. При опити изведени с Вуксал Териос при зимна пшеница е установено, че процента поникнали семена е по-голям, както и че третираните с Териос семена достигат следващите фази от развитието много по-бързо. До вретенене се „печелят“ около 8-10 дни, което дава възможност на културата да се подготви по-рано за презимуване.

Друг листен тор приложим за предстоящият есенен сезон е Вуксал Микроплант. Вуксал Микроплант е с високо и добре балансирано съдържание на микроелементи и сяра за листно подхранване на полски, овощни, зеленчукови и други култури.

Основното приложение на Вуксал Микроплант е през есента при рапицата, с което се повишава нейната зимоустойчивост. Моментът на приложение е при активна вегетация на културата, преди настъпване на трайно застудяване и зимен покой в доза – 200 мл/дка. Смесим е с повечето продукти за растителна защита.

При житните култури през есента (при Т>10°С) във 3-6 лист се препоръчва прилагането на 100-200 мл/дка, комбинирано с карбамид. През пролетта след начало на вегетацията до края на братене и при начало на изкласяване е добре да се внесат 75-150 мл/дка Микроплант отново комбинирано с карбамид.

Вуксал Бор освен високоефикасен бор съдържа още азот, фосфор и микроелементи. Вуксал Бор подобрява устойчивостта на младите растения (полски култури) срещу стрес породен от суша. Гарантирано се осигурява също така поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия. Увеличава масленото съдържание и спомага за образуването на повече семена при слънчогледа и рапицата. При остър дефицит на бор през есенно-зимния период, рапицата проявява симптоми изразяващи се в загиване на кореновата система. Този проблем наред с климатичните условия през 2011/2012 година допринесе за компрометирането на големи площи от тази култура.

www.nivabg.com
13.08.2012