You are here

Безколовите розови домати като алтернатива на затрудненото оранжерийно производство

Зеленчукови семена
23.03.2021

Поради множеството трудности, пред които са изправени производителите на оранжерийни домати в България, те все по-често взимат решение за диверсифициране на производството и търсят по-рентабилни решения за добив на качествена продукция.

Доматът е традиционна култура у нас и търсенето целогодишно е високо. Според данни от изследване за производството на зеленчуци в България на Министерство на земеделието, храните и горите за реколта 2019 г., представени през април 2020 г., едва 1/3 от доматите, произвеждани в България, са оранжерийни, а всички останали се отглеждат на открито, включително тези за преработка и консервиране. При доматите за прясна консумация, разпределението между оранжерийни и открито производство е наполовина.

Броят на оранжериите у нас напоследък намалява. За 2019 г., според същото изследване,   оранжериите в България са около 9200 дка и се отчита тенденция към по-нататъшно редуциране на техния брой. Основна причина са увеличаващите се разходи за енергия, които често са най-голямото перо в оранжерийното производство. Същевременно вносната продукция от съседни държави, основно Турция и Гърция, е със значително по-ниски цени от българските, поради по-ниските разходи за производство. Друг ключов фактор е липсата на работна ръка – комбинацията от демографския срив, емиграцията и пренасочването към други браншове, лишават производителите не само от квалифицирани кадри, но и често от работна ръка изобщо. Това от една страна влияе върху възможностите за адекватно производство и оказва негативен ефект върху добива. От друга страна, разходите за работна ръка се вдигат, за да се задържат работниците за периода, когато ще са нужни и да се превозват работници от по-отдалечени населени места.

Полското производство на домати за прясна консумация е добра алтернатива за компенсиране на трудностите, свързани с оранжерийното производство. Сред основните предимства при отглеждането на безколови домати са минималните изисквания за ръчен труд. Реално са необходими две влизания на полето от работници – за разсаждане и за бране на реколтата. Това дава доста добра рентабилност на продукцията, тъй като свежда разходите за производство значително. Този избор е удачен и за производителите, които традиционно са ориентирани към открито производство. Наред с другите им регулярно отглеждани култури, като дини, пъпеши и зеле, те лесно могат да включат и домати, тъй като разходите са малки, а изкупните цени, особено на розовите домати, са добри.

В България има традиция за производството на червени полски или безколови домати. Те се отглеждат основно през лятото, като се берат през юли и август, когато търсенето е най-голямо. Производството на розови домати на открито обаче остава ограничено. От една страна, у нас няма такава традиция, а от друга – липсват подходящи сортове, които да отговорят на изискванията на пазара.

В последните години обаче, търсенето на домати за прясна консумация нараства в полза на розовите домати. Основното българско производство на тези домати е оранжерийно, както и вноса, затова изискванията към качеството, вида и вкуса на крайната продукция са високи. Освен това, търговците и веригите изискват доматите да са достатъчно издръжливи на транспортиране. Досега предлаганите сортове розови домати за отглеждане на открито в много малка степен покриват тези изисквания.

Целенасочените усилия за развитието в селекцията на доматите в последните години позволиха на пазара да се предложат нови варианти розови безколови домати. В последните два сезона, новите хибриди на Синджента – Хепинет и Пинк а лишъс раздвижиха сериозно развитието на целия сегмент. Заради обнадеждаващите резултати на новите хибриди, се очаква производството на безколови розови домати у нас да расте и тази година.

Характерно за тях е, че се представят много добре в трудни климатични условия, като силни валежи и горещини. Растенията остават здрави и запазват добивния си потенциал. Крайната продукция е с много високо качество, с търсената на пазара едрина (около 250 гр.) и отличен вкус, особено важно, предвид че са полски домати.

Новите хибриди предлагат оптимален баланс между ниски производствени разходи и отлично качество на продукцията. Производители от различни краища на България вече споделят своите наблюдения. Радослава Тодорова от с. Градина, община Първомай, е впечатлена от доброто представяне на двата хибрида в тежки климатични условия на полето. Според нея, качеството на доматите е на нужното ниво и дори търговците не успяват да ги различат от оранжерийните. Друг производител – Валентин Пенков от Каварна, споделя че доматите от новите хибридни сортове са устойчиви, издръжливи и вкусни, а търсенето им на пазара е високо. „Като ранозрелост хибридът Хепинет е добре – успява да узрее тогава, когато пазарът има нужда от по-голямо количество домати“, допълва той.

Вижте повече за Хепинет и Пинк а лишъс

Вижте видеото с представянето на розовите домати за открито производство на Синджента.