Високи добиви и рентабилност при производството на рапица със Синджента

Общи Новини

Рапицата е култура с доказана рентабилност и отдавна е извоювала своето място в българското земеделие. Резултатите при тази култура обаче зависят до голяма степен от две основни групи фактори. Едната група – това са факторите, на които не можем да влияем, а именно: валежи, температура и други абиотични фактори. Втората група фактори – това са условията, които създаваме така, че културата да развие добивния си потенциал (подготовка на почвата, избор на хибрид, програма за растителна защита, торене и др.). За постигането на оптимални резултати производителите е необходимо правилно да отчетат местните условия и прецизно да изведат нужните агротехнически мероприятия за създаване на благоприятна среда за развитието на културата. Следващата стъпка е избора на устойчива във времето технология, предотвратяваща създаването на резистентни плевелни видове в сеитбооборота. Не на последно място е и изборът на подходящ хибрид, адаптиран към спецификите на околната среда. Синджента е компанията предоставяща на производителите технология, съчетаваща устойчива растителнозащитна прогама и хибриди с характеристики подходящи за съответните райони на страната. Цялостният и завършен подход при отглеждането на рапица е залегнал в основите на стратегията на фирмата.

От години екипът на Синджента България работи за внедряването на най-подходящите за условията на страната хибриди от патентованата SAFECROSS генетична линия, осигуряваща по-високи добиви и отговаряща на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и на неблагоприятни климатични условия.

Благодарение на опита си и системните изпитвания в различни области на страната, Синджента предлага на производителите правилните хибриди рапица. През изминалия сезон фирмата пусна на пазара новия хибрид СИ ВЕЗУВИО. Хибридът оправда очакванията на производителите, представяйки се отлично в различните области на България. Тук трябва да се споменат и постигнатите резултати: 568 кг в Майор Узуново, Видин; 530 кг в Дропла, Добрич и 512 кг в Карнобат, Бургас. Добре познатият на българските земеделци хибрид НК КАРАВЕЛ продължава с традиционно доброто си представяне, като постигнатите от хибрида добиви достигнаха 562 кг в Майор Узуново, Видин и 559 кг в Карнобат, Бургас. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранния хибрид НК ТЕХНИК с отчетен добив от 483 кг в Попово, Търговище. Включвайки го в производството си, фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива. НК ОКТАНС попълва листа на компанията, с добрата си толерантност към болести, с висок потенциал за маслено съдържание и добив от 492 кг в Белица, Силистра и 482 кг в Тервел, Добрич. Добивът от хибрида НК КОЛУМБ достигна 599 кг в Майор Узуново, Видин.

Цялостната технология за отглеждане на рапица предлагана от Синджента доказа за поредна година своите предимства в постигането на високи резултати. Технологията осигурява добър старт на рапицата и отлична гарнираност на посевите чрез прилагането на почвения хербицид ТЕРИДОКС (широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни широколистни  и житни плевели, в това число див синап). ТЕРИДОКС е важен инструмент за предотвратяване възникването на резистентни плевели, устойчиви на цели групи хербициди със сходен механизъм на действие (ALS инхибитори), които все по-масово се използват във всички по-важни култури (житни, слънчоглед, царевица, рапица).

В по-късен етап на развитие, срещу самосевки от житни култури и житно заплевеляване е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ.

Наложеният вече в производството и добре познат растежен регулатор и фунгицид ТОПРЕКС ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и добивния потенциал. Не е за пренебрегване и факта, че ТОПРЕКС през 2016та се предлага на много конкурентна цена.

КАРАТЕ ЗЕОН осигурява отлична защита срещу комплекса от неприятели, причиняващ вреди през есента .

Оптималното развитие на културата зависи и от навременното внасяне на хранителни елементи в критичните за рапицата фази. ВУКСАЛ Микроплант спомага за преодоляването и бързото коригиране на недостига от хранителни вещества. При есенното приложение ВУКСАЛ Микроплант повишава устойчивостта на студ и слана.

С цялостната си технология Синджента предоставя на българските земеделци формула за най-висок добив и максимална рентабилност.