You are here

Върхови технологии за третиране на семена

Новини
13.07.2015

Опазването на житните култури от болести и неприятели започва още преди сеитбата.


Опазването на житните култури от болести и неприятели започва още преди сеитбата. Правилният подход при механичните обработки на почвата може да намали значително натиска на вредителите върху житните култури, но не е достатъчен. Друго много важно мероприятие е третирането на семената за контрол на вредители. Препаратите за третиране на семена имат много голям икономически принос за добива при значително ниска цена и минимално влагане на активни вещества. Съществуват препарати с изключителен принос за гъстотата на посевите, равномерното покълване, отличното развитие, защитата на младите растения срещу вредители,като имат и значим икономически принос за върхови добиви. Именно тук искаме да представим три такива решения.

Дивидент Формула М e технологията за третиране на семена, която се отличава с висока рентабилност, и която Синджента предложи на земеделските производители за кампанията при житни култури още за есента на 2014 година. Дивидент Формула М представлява високотехнологична формулация на водна основа. Професионално ангажиранитеспециалисти с третирането на семена и фермерите, използвали вече формулацията, са единодушни в заключенията си, че Дивидент Формула М е печеливша формула, която предлага всичко, което се очаква от елитните продукти за третиране на семена от житни култури.

Първо, системното и контактно действие на Дивидент Формула М и характеристиките на формулацията предоставят категоричен контрол на причинителите на болести по повърхността на семената, във вътрешността на семената и в почвата около засятото семе, като с Формула М технологията Синджента вече предоставя на земеделските производители максимално разширен спектър на контролираните болести. При това Дивидент Формула М осигуряват успешна борба срещу всички икономически важни болести по семена вече в три житни култури – пшеница, ечемик и ръж.

Второ, сравнителните проучвания за нивото на контрол на болестите категорично показват, че Дивидент Формула М осигурява най-висок контрол на Фузариум, Септория и Главни спрямо фунгицидните стандарти в третирането на семена от житни култури. Също така Дивидент Формула М спомага за по-бързото, изравнено и дружно поникване на здрави растения.

Трето, подобрените характеристики на формулацията на Дивидент Формула М гарантират отлично и трайно прилепване на продукта върху третираното зърно, което осигурява както максималния му ефект дори и при висок инфекционен натиск на патогени, пренасяни с почвата или зърното, така и безкомпромисното му действие дори и при екстремни условия на отглеждане на културата.Прилепването на Дивидент Формула М е отлично и осигурява по-интензивно, по-равномерно покритие на зърното и фермерите могат да оперират свободно без запрашаване, като се избягва грижата за остатъчни количества продукт в чувалите.Перфектна консистенция на формулацията с технологията Формула М осигурява средно 15% по-висока производителност на линията за третиране на семена посредством по-бърз и по-равномерен поток на третираните семена. Благодарение на това, че Дивидент Формула М е на водна основа, при третирането се използва по-малко вода, почистването на оборудването е значително по-лесно, смяната на продукта на лентата е по-бърза и по-лесна, пакетирането и разопаковането – много по-чисти, а запрашеността е на минимални нива.

Дивидент Формула М е разрешен за обеззаразяване на семена при пшеница срещу Твърда главня (Tilletia tritici), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Праховита главня (Ustilago segetum var tritici), Вджуджаваща главня (Tilletia controversa) и Септориоза (Leptosphaeria nodorum);

- разрешен е при ечемик за борба срещу Фузарийно кореново гниене и Ленточна болест (Pyrenophora graminea), а при ръж и при Стъблена главня (Orocystis occulta)и контролира причинителите на болести по повърхността на семената, във вътрешността на семената, както и в почвата около засятото семе. Синджента предлага и специализиран продукт за третиране на семена ечемик – Дивидент Стар, с които фермерите могат да си осигурят върхов контроли на Ленточна болест (Pyrenophora graminea).

От Синджента, обаче, не спират дотук – земеделските производители могат да закупят Дивидент Формула М и Дивидент Стар не само самостоятелно, но също и в много изгоден пакет с немска комбинация микроелементи Вуксал Териос. Вуксал Териос е суспенсия с мед, манган, молибден и цинк и други, специално приготвена за третиране на семена на есенници и доказано повишава кълняемостта, осигурява по-доброто развитие на корените, засилва устойчивостта към хербициди и неблагоприятни климатични условия.Вуксал Териос осигурява нормалното хранене на младото растение в ранните фази на развитие, когато кореновата система е млада и още в етапи на начално развитие. Поради това семената, третирани с Вуксал Териос, достигат следващите фази от развитието си много по-бързо и растенията се подготвят по-добре за успешно презимуване, а напролет културата се развива по-рано и използва по-ефективно все още наличната в почвата влага при залагането на добива.

За есента на 2015 година от Синджента има голяма новост – Целест Топ. Целест Топ е широкоспектърен инсектицид-фунгицид и стимулатор за третиране на семена срещу болести, пренасяни чрез семената и неприятели едновременно - топ технология за върхови добиви при пшеница и ечемик. Целест Топ защитава семената, кълновете и младите растения, отличава се с пълна селективност, дълготрайно действие и комплексно действие по повърхността на семената, във вътрешността им и в почвата около засятото семе. Благодарение на комбинацията от активни вещества Целест Топ предлага три различни механизма на действие, което го прави уникален – практически това е готова формулация от три продукта на Синджента – фунгицид с превантивно и дълготрайно контактно действие, плюс втори фунгицид с широкоспектърно системно силно превантивно и лечебно действие и широкоспектърен инсектицид със силно системно действие. Целест Топ контролира при пшеница и ечемик всички болести споменати по-горе за Дивидент Формула М плюс неприятелите Листни въшки (Aphids), Цикади (Cicadidae), Обикновен житен бегач (Zabrus), Мухи (Cer. flies), Телени червеи (Agriotes). Всъщност комплексната защита на Целест Топ срещу болести и неприятели и стимулиращият му ефект осигуряват топ ниво при третирането на семена пшеница и ечемик, което практически се изразява в по-бързо поникване, по-голяма гъстота на посева, по-мощна коренова система, по-големи листа, по-мощна вегетация, отлично развитие и върхови добиви.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК: https://bg.syngentacp.acsitefactory.com/bg/tretirane-na-semena

www.nivabg.com