You are here

За успешно земеделие

Новини
22.06.2015

Синджента показа цялостна технология за отглеждане на пшеница. Портфолиото на компанията в житни култури започва от семената, обеззаразяването им и цялостната защита на растенията от болести, неприятели и плевели

агр. Петър Кръстев

Вече ви запознахме със сортовете пшеница на Синджента в опитния участък в полето на СКС с. Добрич, обл. Хасковска, които екипът на компанията представи наскоро. На същите тези сортове, специалистите от фирмата са приложили цялостна растително-защитна технология. Тя беше детайлно представена от Йордан Тенев – Техническа подкрепа в Синджента България за Югоизточна България, пред земеделските производители, дошли да научат за най-новите предложения на водещата компания. Нещо повече, освен опазване на пшеницата от болести, нериятели и плевели, в опитните парцели беше демонстрирано и вегатационно подхранване на пшеницата с цел усвояване на хранителните елементи от почвата и повишаване качеството на зърното, чрез внасяне на листния тор Вуксал Макромикс.
Първо пръскане с Линтур 70 ВГ и Аксиал 050 ЕК срещу плевелите
Стана ясно, че първото пръскане на пшеницата в опитните парцели в с. Добрич е било направено на 16 април, 2015 г. Малко късно, тъй като пшеницата е била преминала фаза братете и е била дори на второ коляно, но поради дъждовната пролет това е била първата възможност за влизане в полето. Срещу широколистни в т. число и устойчивите на хормоноподобните хербициди плевели е използван хербицидът Линтур 79 ВГ в доза 15 г/дка. Срещу житните плевели, вкл. и срещу див овес, третирането е направено с Аксиал 050 ЕК в доза 80 г/дка. Независимо от късната фаза на приложение, видяхме, че парцелите, в които беше приложена тази растителна защита бяха изключително чисти от плевели, без каквито и да било негативни последици върху пшеницата.
Срещу болестите е използван Артеа 330 ЕК
При това първо третиране, заедно с хербицидите е използван и фунгицидът на синджента Артеа 330 ЕК. Той е много ефикасен срещу брашнеста мана и сетптория и ранна поява на всички икономически важни болести по пшеницата.
Фунгицидът също е силно положително действие и независимо от благоприятните за болести условия е опазил напълно растенията.
Амистар Екстра – новото попълнение от висок клас на Синджента
Второто пръскане на пшеницата в опитните парцели в с. Добрич, Хасковско е направено три седмици по-късно - на 7 май, 2015 г. Тогава културата вече е била във фаза флагов лист.  Обяснението на специалистите е, че са използвали този водещ продукт на Синджента, защото условията са били изключително подходящи за развитие на ръжди и септория. Успяхме да видим, че с Амистар Екстра е осъществен пълен контрол над посочените болести - той е фунгицид от най-висок клас, комбинация от най-продавания в света стробилорин и мощен триазол.  Заедно с него е внесен и листния тор за вегетационно подхранване Вуксал Макромикс в доза 300 мл/дка, който освен че повишава качеството на зърното, помага на растенията да извлекат и наличните в почвата макро- и микроелементи.
Амистар Екстра е двойно системен фунгицид, с оптимална комбинация между триазол - ципроконазол и стробилурин - азоксистробин. Тези две активни вещества имат много добро превантивно, лечебно и изкореняващо действие. Благодарение на стробилурина на Синджента, футгицидът има и значителен зелен ефект върху културата след третиране. На това поле много добре успяхме да видим разликата между третираните и нетретирани растения. Наблюдаваше се разликата в развитието от около една седмица. Третираните с Амистар Екстра растения бяха все още със зелен флагов лист, който продължава да храни зърната в класа. Листата на пшеницата от нетретираната охрана бяха напълно пожълтели. За специалистите е ясно, че всеки един ден повече вегетация повишава добива от културата.
Технологиите трябва да бъдат оптимални
Според специалистите от Синджента, технологиите при културите трябва да бъдат оптимални. Обосновката им при пшеницата е, че за първо третиране, когато натискът от болести не е голям, трябва да се осъществи контрол основно на брашнеста мана и септорията. Тежката артилерия е по-подходящи за второ пръскане, което се прави в зависимост от условията. Първото третиране е задължително и се прави с продукти, които са от групата на триазолите, като Артеа, препоръчват те. Второто е насочено повече, за да даде зеления ефект, какъвто наблюдавахме тук в с. Добрич от Амистар Екстра на Синджента.
Синджента предлага на земеделците атрактивни предложения за есенната кампания
За есенната кампания Синджента България предлага цялостна технология както в житни култури, така и в рапица. Специално за житни култури компанията ще предлага първо и второ размножение от собствените си сортове, произведени в България. Ще има и елит, от който да се произведат отново качествени семена. Доказалите се обеззаразители Дивидент Формула М и Дивидент  Стар ще бъдат в атрактивни пакети с Вуксал Териос.
От тази есен Синджента България ще предлага на зърнопроизводителите нов
нов водещ продукт - Целест Топ. Това е напълно нова технология за обеззаразявяне на семената. Целест Топ е фунгицид и инсектицид едновременно, и регулатор на ръстежа, които е уникална комбинация предлагаща три различни механизма на действие. С този нов продукт компанията предлага възможности за ново ниво върхови добиви и на отговаря на потребностите на зърнопроизводителите.
С всичко това специалистите от екипа на Синджента още веднъж доказват, че не са просто търговци, а държат да бъдат в полза на земеделските производители.
 

Гласът на фермера