Домати за открито производство: добри резултати, дори и при по-малки площи

Зеленчукови семена
Семена розов безколов домат Пинкалишъс от Синджента.

Доматът е един от символите на българското зеленчукопроизводство и търсенето му целогодишно е високо. За съжаление, през последните години реколтата от домати в България намалява поради редица проблеми. Водещи сред тях са вносът от чужбина, основно Турция и Гърция, на по-ниски цени и често с компромисно качество, високите разходи за електроенергия, торове и препарати, липсата на квалифицирана работна ръка, както и все по-голямото разпространение на болести и неприятели като например фузарийно и вертицилийно увяхване, които влияят върху качеството и добива. Производителите имат възможност да преодолеят голяма част от тези трудности чрез въвеждане на нови разновидности, с които да има по-висок добив на по-малки площи, да не изискват отглеждане в оранжерия и като цяло да имат по-малко нужда от човешка намеса.  

Според данни на Министерство на земеделието и храните, от близо 145 хиляди тона през 2019 г., продукцията е намаляла до 115 хиляди тона за 2022 г. Над 60% от производството на домати в България е за прясна консумация, като е важно да се отбележи, че едва 1/3 от тях идват от производство на открито.

Данните показват, че площите за отглеждане на домати на открито са намалели с 44%, до 25 680 дка (за 2020 г.), но за сметка на това, добивът от единица площ се е увеличил с 31%. Това показва, че се увеличава производството на домати за пресен пазар, поради по-високата консумация от потребителите. Традиционно доматите за пресен пазар са по-едри и съответно дават по-висок добив. Тук важна роля играят веригите супермаркети, които вече заемат основен дял в продажбата на дребно на пресни плодове и зеленчуци. Те предлагат целогодишно домати за прясна консумация, като изискват високо и постоянно качество на продукцията. 

 

Семена розов безколов домат Пинкалишъс от Синджента.

Актуалните данни очертават и още една важна тенденция при производството на домати – земеделците търсят все по-висока производителност при намаляващи площи. За целта те избират сортове, които предоставят оптимален добивен потенциал от единица площ, а също високо и постоянно качество на продукцията, което да отговаря на изискванията на търговските вериги.

Известно е, че в България основното търсене е за розови домати, но до съвсем скоро предлагането на сортове за открито производство, които да отговорят на желаните характеристики, беше ограничено.

В стремежа си да предостави подходящ сорт розов домат за открито производство, който да отговори на търсенето на производителите, екипът на Синджента насочи своите усилия при селекцията им, създавайки сорта Пинк а лишъс. Той е безколов хибрид с желания от производителите добивен потенциал, благодарение на доброто си представяне в трудни климатични условия. Плодовете са с отличен за пазара размер от средно 250 гр, с атрактивен розов цвят и отлични вкусови качества. Благодарение на доброто си облистване, плодовете запазват качеството си на полето.

 

Семена розов безколов домат Пинкалишъс от Синджента.

Характерно за всички нови сортове домати на Синджента е широкият набор от устойчивости, които да предпазят растението от болести и неприятели, което е допълнителен бонус за производителите. Пинк а лишъс е високо устойчив на фузарийно и вертицилийно увяхване, както и на стрийк и сиви листни петна.   

Това, което отличава Пинк а лишъс от останалите сортове домати за открито производство на пазара, е иновативността в селекцията. Това се дължи на комбинацията от висок добивен потенциал и отлично качество на плодовете, което отговаря на все по-високите изисквания на веригите супермаркети. Така производителите могат да посрещнат предизвикателствата на откритото производство и да разчитат на добре резултати, дори и на по-малки площи.

Семена от розовия безколов домат Пинк а лишъс,  се предлагат на българския пазар в дистрибуторската мрежа на Синджента.