You are here

Каква е разликата между обикновените и пелетираните семена за салати?

Зеленчукови семена
27.06.2022
Пелетирани семена салати от Синджента.

От няколко години в България вече се използват т.нар. пелетирани семена за зелени салати, които носят редица предимства за производителите – по-лесно изсяване и близо 100% едновременна кълняемост на растенията. Пелетирането е иновативна технология, която се използва при култури с малки семена, каквито са например салатите. Това е един от начините за обвиване на семена. Покриват се с водоразтровима смес от различни пестициди, които защитават младия кълн от атаката на патогени, когато той е най-уязвим. Освен това тази смес съдържа и хранителни вещества, които подпомагат силния старт на растежа на салатите.

Във връзка със затрудненията, породени от малкия размер на стандартния посевен материал, т. нар. пелетирани семена набират все по-голяма популярност. Семето придобива определени уеднаквени форма, размер, тежест и семенна повърхност. Новите свойства на семената ги правят по-лесни за обработка и повишават качеството на продукцията. При пелетиране, семената преминават процедура за стимулация на покълването - покриват се със специфичен водоразтворим материал, който по естествен път увеличава размера на посевния материал. Вследствие те стават по-тежки и придобиват уеднаквена гладка форма, която най-често е сферична или яйцевидна.

Пелетирани семена салати от Синджента.

Еднаквата големина на пелетираните семена е особено важна за успешната сеитба с механични сеялки. Поради равномерния си размер и форма, пелетираните семена са по-малко податливи на залепване или задръстване в сеялките. Това позволява на производителите да отделят точно семената, което води до по-малко загуби и време прекарано в разреждане. При салатите равномерното разстояние може да благоприятства по-равномерен растеж. По-общо, пелетите улесняват обработката на семената за дребносеменени култури, така че дори и да не засаждате на големи мащаби, те предлагат удобство и ефективност.

Друго предимство, което предлагат пелетираните семена, е едновременното попиване с влага, набъбване и много изравнено поникване. Това е изключително важно за производството на салати. Няма никаква конкуренция между отделните растения още от самото начало на тяхното развитие, което значи, че растежът им е в една и съща фаза след това и беритбата е едновременна, което спестява време и работна ръка.

За разлика от обикновните семена, пелетите гарантират почти 100% кълняемост. Като имаме предвид и оптимизираното време за сеитба и труд, което предлагат палетираните семена, можем да кажем, че цената за произвоство на салати с тях не е по-висока от обикновените. Отделно те се отличават с бърз вегетационен растеж и висока устойчивост на студ. Високата резултатност и по-удобната обработка на пелетираните семена са причините за растящата им популярност в България.

Основни предимства на пелетираните семена за салати:

  1. По-лесно изсяване на семената
  2. Почти на 100% кълняемост
  3. По-бърз и дружен старт на семената

Повече информация за сортовете салати, които Синджента предлага, можете да намерите тук