Какво означава устойчивост и каква е разликата между висока и средна?

Зеленчукови семена
Устойчивост на зеленчукови семена.

Връзката между растение и заболяване е много сложна. Условията, които описват реакцията на дадено растение към определено заболяване, се определят чрез тестове с познати и ясно характеризирани биотипове, патогени, разновидности или щамове от специфичните заболявания. На практика обаче, способността на даден патоген да причини заболяване или да увреди определено растение зависи от условията на средата и от способността на организма да се защитава сам. Разновидностите при растенията в рамките на един и същи вид могат да се различават в способността си да устояват на патогени. Под въздействието на различни условия като възраст на растението, агресивност на патогена и степен на вирулентност или неблагоприятни условия на околната среда, взаимовръзката между една и съща разновидност на растението и даден патоген може да има различен изход.

Заболяванията са известни със способността си да развиват и формират нови биотипове или щамове, които могат да разболеят или унищожат растения, които биха останали невредими под въздействието на първоначалната форма на патогена.

За да систематизира терминологията, която описва реакцията на растенията към определено заболяване, Международната федерация за зеленчукови и декоративни култури (ISF) определя някои специфични термини.

Какво означава устойчивост?

Устойчивост е способността на даден сорт да ограничи развитието на определено заболяване или да предотврати унищожителния му ефект в сравнение с други по-податливи сортове. Това сравнение се прави при сходни условия на околната среда и в присъствието на същия по вид и интензивност патоген. Устойчивите сортове могат да показват само някои от симптомите на заболяването или да имат поражения само при много интензивно въздействие на патогена. Затова са определени две нива на устойчивост:  

  • Висока устойчивост (HR): сортове, които във висока степен ограничават растежа и развитието на специфични заболявания или пораженията, които те причиняват при нормален натиск от страна на патогена в сравнение с други, по-податливи сортове. Тези сортове могат обаче да демонстрират някои симптоми или увреждания под по-тежко и интензивно въздействие на заболяването.  
  • Средна устойчивост (IR): сортове, които ограничават растежа или развитието на специфични заболявания или пораженията, които то нанася,  но показват повече симптоми или увреждания в сравнение високоустойчивите сортове. Средно устойчивите сортове все пак ще имат по-леки симптоми или увреждания спрямо по-податливите, когато се отглеждат в сходни условия на околната среда или натиск от страна на заболяването.

Какво е толерантност и с какво се различава от устойчивост?

Толерантност е способността на даден сорт да издържа на абиотичен стрес без сериозни последици за растежа, външния вид и добива. Докато устойчивостта на даден сорт се отнася до способността за справяне с конкретно заболяване (биотичен стрес), толерантността основно се отнася до способността за справяне с промени в климатичните условия (абиотичен стрес).