Новата диня Роман дава възможности за ранно производство с висок и качествен добив

Зеленчукови семена
Семена диня за ранно производство Роман от Синджента.

Динята е традиционно произвеждана в България култура, която на фона на общото намаляване на зеленчукопроизводството, запазва своята стабилност. Според статистическите данни на Министерството на земеделието и храните, през последните три години тя запазва своето трето място сред зеленчуковите култури с най-голямо производство у нас.

Все повече производители обръщат внимание на т. нар. ранно производство на дини. То е най-характерно за районите на Харманли, Любимец, Свиленград, Пазарджик и Пловдив в Южна България. Въпреки това, все повече стопанства извън традиционните райони се заемат с него. Ранни дини вече се отглеждат, както в областите Петрич и Сандански, така и в Северна България – около Плевен, Варна и Добрич.  

Ранното производство предоставя основно търговско предимство на производителите – да излязат с готова продукция в период, когато няма масово предлагане на български дини. Преимуществото на първите на пазара са по-високите цени за българско производство, което е предпочитано от потребителите у нас. От средата на юни до началото на юли в България се предлагат основно вносни дини от Гърция. Затова българските производители могат да спечелят, ако предложат прясна и качествена родна продукция. Ключов при ранното производство е изборът на сорт с къс вегетационен период.

 

Семена диня за ранно производство Роман от Синджента.

Наред със сериозните предимства, ранното производство носи и предизвикателството на по-ранното засаждане. Преобладаващ метод при това производство е използването на разсад, който може да се разсажда на полето още от март. Това налага използването на полиетиленови тунели за защита на засадените растения. По-ранното разсаждане на полето носи значителен риск от температурен стрес, затова е от голямо значение избраните сортове, освен с къса вегетация, да са със здрави растения, толерантни на стрес.

Метеорологичните условия, които предполагат температурен стрес за младите растения, ги правят по-уязвими на атаки от почвени патогени. Това е причината да се препоръчва засаждане върху подложки, които да предпазят разсада от заболявания, причинени от почвата.

Още един фактор на пазара, който производителите трябва да съобразят, е че все по-голяма част от търговията на дребно при плодовете и зеленчуците минава през големите търговски вериги. Затова е важно предлаганите продукти, включително и дините ранно производство, да отговарят на техническите им изисквания. Издръжливостта, която им позволява да запазват качеството си дълго време е една от търсените характеристики. На челно място стои и изискването за високо качество и плътност на плода, понеже част от дините, които се предлагат в търговската мрежа са предварително нарязани на половинки или четвъртинки. Уеднаквяването по форма и размер също е търсено от търговците. Тъй като в този период дините поддържат високи цени, компактният размер е предимство. Предпочитани са дините с размер около 6 кг, за разлика от търсените в по-късно лято, чиито размери са около 10 кг.

 

Семена диня за ранно производство Роман от Синджента.

Комбинацията от условията на средата и търсенето на пазара изискват нови и ефективни решения от  производителите. В отговор на растящите предизвикателства, свързани с ранното производство на дини, селекцията на Синджента работи за подобряване на портфолиото си от хибридни сортове. През сезон 2022 вече се предлага и новият хибриден сорт за ранно производство Роман. Сред най-отличителните му характеристики е късият вегетационен период. Той е около 65 дни, което го прави един от най-ранните сортове на пазара. Растенията на Роман са здрави и толерантни на температурния стрес, породен от ранното разсаждане на полето. Най-основното предимство на новия сорт е високата му издръжливост и способността му да запазва качеството на плодовете след реколтиране. Плодовете са с отличен цвят и консистенция на месото, висока захарност и по-малко семена. Съобразно изискванията за ранни дини на пазара, плодовете на Роман са с уеднаквена форма и размер, като средното им тегло е между 5 кг. и 7 кг. Не на последно място сред преимуществата му е високият добивен потенциал.

Късата вегетация, добрият отговор на стрес и качественият добив на новия сорт Роман, го правят отличен избор за ранно производство на дини в България. Той дава възможност на производителите да предложат готова продукция в началото на сезона, която да продадат на по-високи цени, получавайки висока възвръщаемост на инвестицията си. Комбинацията от висока издръжливост и забележителни качества на плодовете го превръща в подходящ сорт за предлагане в супермаркетите. Семената за сезон 2022 г. от новата ранна диня Роман могат да бъдат поръчани от дистрибуторите за зеленчукови семена на Синджента.

Повече информация за Роман можете да намерите тук.