Открит ден за сладка царевица в Унгария представи нови сортове с висока адаптивност

Зеленчукови семена
Семена сладка царевица от Синджента.

Сезонът стартира трудно, но производството на сладка царевица в Унгария все още е на върха в Европа. Засиленото разпространение на вируса на мозайка от царевично джудже (MDMV), който порази големи части от страната, беше голямо предизвикателство за производителите. Според експертите това ще трябва да се има предвид в бъдеще във всяка сеитба и във всеки ландшафт. Устойчивостта към MDMV, която вече е почти задължителна в югоизточната част на Унгария, ще бъде основно условие за успешно отглеждане на сладка царевица. Екстремните метеорологични условия или недостатъците в технологията на отглеждане могат да отслабят запасите и може да настъпи сериозно понижаване на добива при хибриди без резистентност.

На професионалeн открит ден организиран от Синджента в Хайдусобосло, Унгария беше обсъдено как да се запази конкурентоспособността на производителите на сладка царевица. За тази цел размерът на поливните площи и делът на сортовете, устойчиви на вируса MDMV, трябва да бъдат увеличени в краткосрочен план. „Тази година фермерите са засадили сладка царевица на площ, подобна на миналата година - около 300 - 330 000 декара, като по този начин страната ни остава най-големият производител на сладка царевица в Европа и сме преди Франция“, каза Роберт Хайду, мениджър за едри зеленчукови семена в Синджента.

Този сезон екстремната суша оказа сериозно въздействие върху земеделието, включително и при производството на сладка царевица. В региона повече от една трета от ранните неполивни насаждения не могат да бъдат ожънати, а останалите площи често се характеризират с изключително нисък среден добив от 200-700 кг/дка . Това е сериозна загуба както за фермерите, така и за преработвателите. Средните добиви от поливните площи също ще достигнат средно ниво от 1600-1800 кг/дка, но при сегашните климатични условия това означава успешно земеделие. Драстично покачващите се цени на суровините и енергията създават сериозни предизвикателства както за производителите, така и за преработвателите. Вече се вижда, че рентабилността на сектора в резултат на това е до известна степен намалена. Търсенето на сладка царевица обаче непрекъснато нараства. Няколко преработвателни предприятия в Унгария започнаха нови инвестиции и разширяване на капацитета през последните години, посочи Роберт Хайду.

 

Семена сладка царевица от Синджента.

Според него, както производителите, така и преработвателите ще се стремят да гарантират, че възможно най-голяма част от площта им за отглеждане може да бъде напоявана в бъдеще, тъй като сега това е изключително важно за реколтата. В резултат на пандемията от COVID-19 и „Брекзит“ се забелязва реорганизация на експортните пазари, която също беше повлияна и от войната в Украйна. Въпреки това преработвателите успешно реагираха на промените чрез навлизане на нови пазари и унгарската сладка царевица все още е търсена не само в Европа, но и по целия свят.

Адам Овари, специалист по разработването на сладка царевица в Синджента, каза, че в момента 9 хибрида се предлагат на фермерите в Унгария от портфолиото на компанията. Сортът GSS6924 F1 замества водещия на пазара хибрид GSS8529 F1. Той има повишена устойчивост към вируса MDMV и е адаптиран към настоящите условия на отглеждане. "Нашата цел е да се появим на пазара със сортове с възможно най-добра адаптивност. Ние извършваме обширни и задълбочени полеви експерименти от десетилетия, за да можем да представим най-добрите сортове и ще продължаваме да го правим в бъдеще. Надяваме се на успешно дългосрочно сътрудничество с нашите партньори със сортовете, които предстои да бъдат пуснати на пазара“, обясни специалистът.

Вижте повече за сортовете сладка царевица, които Синджента предлага в България тук.