Премахва ли се първата китка при безколовите домати?

Зеленчукови семена
Семена розов безколов домат Пинкалишъс от Синджента.

Премахването на първата китка е традиционно прилагана процедура при индетерминантните домати, която осигурява по-голям добив, по-добро осветление и аериране. Докато предимствата му при традиционните сортове домати са безспорни, безколовите домати имат различни изисквания, които правят колтученето излишно.

Важно е да се отчете, че има съществена разлика между тестваните и употребявани в практиката в миналото хибриди или прави сортове и тези, които към момента са налични в търговската мрежа. С оглед на промените в качествата на сортовете, тази практика към настоящия момент е вече неизползваема и ненужна. Основната причина за това е, че новите хибриди са с много широк набор от устойчивости, както и мощен вегетативен растеж.

Хибридните сортове безколови домати са с твърди, транспортабилни, издръжливи плодове. Поради това, много рядко може да се получи някъде притискане или деформация на отделен домат и дори това не би оправдало отстраняването на цяла китка. Освен това, решението за отстраняването на тази китка рефлектира върху добива.

Не трябва да се омаловажава и фактът, че за тази дейност ще бъде необходим разход на работна сила, която в последните години е значително по-скъпа. Това е още една причина премахването на първа китка да е неоправдано при безколовите домати, тъй като целта е да може да се реализира продукция с минимален разход на трудов и финансов ресурс.  

Не на последно място трябва да се има предвид, че премахването на която и да е част от растението,  се превръща потенциално в отворена врата за фитопатогени и бактериални инфекции. Съответно, по този начин бихте повишили риска от заболяване със сиво гниене или бактериози. С оглед на стремежа към намаляване на нуждата от прилагане на препарати за растителна защита и все по-трудната борба с различните заболявания, създаването на ненужни наранявания по растението е крайно нежелателно.

Развитието на селекцията в доматите за открито производство води и до подобрения в технологията на отглеждане. Това е причината при новите хибридни сортове безколови домати да не е необходимо премахването на първа китка, тъй като те имат по-широк набор от устойчивости и по-мощен вегетативен растеж.

Повече информация за розовите безколови домати на Синджента можете да намерите тук