You are here

Възможно ли е разсаждане на сладка царевица през първата седмица на април?

Зеленчукови семена
07.03.2022
Семена сладка царевица от Синджента.

Сладката царевица е сред зеленчуковите култури, чиято популярност расте през последните години, поради високото търсене и добрата цена на крайната продукция. Традиционно, сладката царевица започва да се засажда на полето през май, но поради засиленото търсене на пазара за по-ранно производство, някои стопанства залагат на по-ранно засаждане – през април. При какви условия е възможно по-ранното засаждане и за какво трябва да внимавате при него?

На първо място трябва да се има предвид, че сладката царевица e в сегмента на зеленчуковите култури. Това обуславя нейната по-голяма чувствителност към условията на средата.

Едно от най-важните условия за нея е наличието на подходяща температура, тъй като, за да стане готова крайната продукция, е необходимо да бъде събрана определена сума от топлинни единици. Това означава, че не е препоръчително да се изнася на полето при ниски температури под 5°C. Макар че сладката царевица има способността да издържи дори леки слани, те автоматично биха оказали негативно влияние върху развитието на растението, както и върху крайния резултат и добива.

Както знаете, температурните условия варират всяка година. Затова препоръката е царевицата да бъде изнесена тогава, когато вече няма опасности от слани. Периодът на изнасяне на полето зависи и от региона на отглеждане. Има голяма разлика между това да бъде изнесена в началото на април в Петрич или Сандански и във Велико Търново. Всички тези фактори трябва да бъдат съобразени при засаждането на сладка царевица.

След като има произведен разсад от сладка царевица, той трябва да бъде изнесен на полето до поникването на трети лист. Всяко забавяне след третия лист може да доведе до неправилно развитие. Още при пети лист тя вече генетично залага кочаните си. При по-късно изнасяне от трети лист има опасност да изметли дори на височина под 1 м. Съществува и риск от стреса да завърже голям брой кочани. Това, от своя страна, ще доведе до ниско качество на продукцията и насаждението няма да достигне максималния си добивен потенциал.

При производство на разсад, изнасянето трябва да се направи до третия лист, което става за около 20-25 дни. Разсадът трябва да е без накъсване на кореновата система.Важно е да не се забравя, че трябва да е преминала опасността от падане на слани.

Вижте всички хибриди сладка царевица на Синджнета тук.