You are here

ПАНЕКРА F1


Подходящ за отглеждане през късна зима и пролет с един от най-високите добивни потенциали в своя сегмент. Плодовете са с отличен търговски вид, без котешко лице, зелен пръстен и паренхимна тъкан във вътрешността. Растението се отличава с къси междувъзлия и балансиран растеж.


Устойчивости:

HR = Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / For / V / Va, Vd / ToMV: 0-2;

IR = Ma / Mi / Mj


Други хибриди индетерминантни домати


 

Растителна защита при домати