You are here

Афърм

Last updated:
16.05.2020

Инсектицид

Афърм
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

култура

за контрол на

доза на приложение

момент на приложение

карантинен срок

ябълка

ябълков плодов червей

300 г/дка

+ 0,02% Еталфикс Про (прилепител)

във фаза черна главичка на яйцата, но не по-късно от начало на излюпване на ларвите

7 дни

череши*петнистокрила дрозофила200 г /дкаBBCH 71-89 Разрастване на яйчника; окапване на завръзите след цъфтежа-консумативна зрялост7 дни
слива *петнистокрила дрозофила250 г /дкаBBCH 71-89 Разрастване на яйчника; окапване на завръзите след цъфтежа-консумативна зрялост7 дни

домати

памукова нощенка

150 г/дка

във фаза черна главичка на яйцата, но не по-късно от начало на излюпване на ларвите

3 дни

домати

доматен молец (Tuta absoluta)

150 г/дка + 0,02% Еталфикс Про (прилепител)

във фаза черна главичка на яйцата, но не по-късно от начало на излюпване на ларвите

3 дни

* минимална употреба

 


Практически предимства:

  • Нов механизъм на действие срещу вредители от разред Lepidoptera (люспестокрили)
  • Действа контактно, стомашно и чрез поглъщане
  • Прониква в растителните тъкани и навлиза в листата, леторастите и плодовете (трансламинарно действие)
  • Защитен от отмиване от дъжд след проникване в тъканите
  • Кратък карантинен период - може да се прилага непросредствено преди беритба
  • Подходящ за включване в системата за управление на резистентността на вредители

Съвети при приложение

  • Да се прилага в комбинация с прилепител
  • Да се прилага непосредствено преди излюпване на ларвите (най-ефикасен е когато ларвите го поемат, хранейки се върху третирано растение)
  • Интервал между две пръскания - 7 дни
  • С цел опазване пчелите и другите опрашители, следва те да се затварят непосредствено преди употреба и да се пускат след 2 дни

Ябълков Плодов червей

Доматен молец