You are here

Актелик

Last updated:
06.10.2020

Инсектицид

Решава проблемите със складовите неприятели 

Активно вещество: 500 г/л пиримифос-метил
Категория на употреба: първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направлнеие "Растителна защита" или "Растениевъдство" 

Актелик 50 ЕК е широкоспектърен фосфороорганичен инсектоакарицид за борба със складови неприятели. Действа контактно, стомашно и има силно фумигиращо действие, благодарение на което е най-широко използвания продукт по света за третиране на складове за съхранение на зърно. Осигурява период на последействие до 6-9 месеца след фумигация.
 

Практически предимства:

  • Широкоспектърен инсектицид с контактно, стомашно и фумигантно действие
  • Контролира всички важни складови неприятели от разделите Coleoptera и Lepidoptera
  • Газова фаза на действие
  • Достатъчно последействие
  • Кратък карантинен период – 10 дни

Съвети при приложение:

  • Преди третиране на складовото помещение, почистете и уплътнете от вътрешната страна всички прозорци и врати
  • След третиране заключете складовото помещение и поставете табела че е извършено третиране с инсектицид
  • Спазвайте времето на експозиция за третиране на склада
  • След изтичане на експозицията проветрете складовото помещение
  • При третирането операторът задължително да бъде с предпазно работно облекло, очила, маска, ръкавици