You are here

Актелик Димка № 20

Актелик Димка №20

Last updated:
22.01.2021

Инсектицид

Актелик Димка № 20

Разрешение за употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕНАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН
СРОК
Празни складови помещения
и помещения
за обработка
след мокра
дезинсекция,
предназначени
за съхранение
на пшеница,
ечемик, овес,
тритикале,
елда, сорго,
просо, цареви-
ца, ориз и ръж.
Ръждиво-червен
брашнен бръмбар (Tribolium
castaneum), Суринамски брашнояд (Oryzaephilus
surinamensis), гъгрици, брашнени
молци, брашнен
акар (Acarus siro) и др.
Една димка се използва за третиране на затворено
помещение с обем 570 м3. Да не се прилагат повече от 2 задимявания
в склада за една и съща партида за
съхранение
Продуктът е предназначен за задимяване на празни складови помещения и помещения за обработка след мокра дезинсекци.
Действието на продукта се
проявява като газа от димката достига до недостъпни пространства и по този начин усилва
ефекта на мократа дезинсекция.
Димът причинява силна възбуда при насекомите и акарите в недостъпните пространства като увеличава тяхната активност и придвижването им към третирани пространства
Не се налага

 

Практически предимства на Актелик Димка № 20:

• Прониква на най-недостъпните места в складовите помещения
• Широкоспектърен инсектицид с контактно, стомашно и фумигантно действие
• Контролира всички важни складови вредители от разредите Coleoptera и Lepidoptera
• Газова фаза на действие 
• Достатъчно последействие

Съвети при приложение на Актелик Димка № 20:

• Преди фумигация почистете складовото помещение и уплътнете от вътрешната страна всички прозорци и врати
• Ако е необходима повече от една димка, да се разположат на равно разстояние на пода на помещението

• Преди използване на Актелик Димка № 20, всички повърхности в складовото помещение се напръскват с разрешен за целта инсектицид
• След третиране заключете складовото помещение и поставете табела, че е извършено третиране с инсектицид
• Спазвайте времето на експозиция за третиране на склада
• След изтичане на експозицията, вентилирайте старателно поне 1 час преди работа в помещението
• При третирането операторът задължително да бъде с предпазно работно облекло, очила, подходящо предпазно дихателно оборудване, ръкавици