You are here

Амплиго

Last updated:
02.03.2021

Инсектицид

Амплиго заглавен банер

Разрешена употреба в България:  

  Култура  За контрол наДоза  Момент на приложениеКарантинен срок
доматиНадземни нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.), Доматен миниращ молец (Tuta absoluta), Листни въшки (Aphis fabae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)40 мл/дкаот фаза първо съцветие до фаза пълна зрялост3 дни
сладка
царевица
Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), Средиземноморски царевичен стъблопробивач (Sesamia nonagroides), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera)30 мл/дкаот фаза разтваряне на 4ти лист до фаза почти всички зърна са достигнали окончателния си размер14 дни
царевицаЦаревичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), Средиземноморски царевичен стъблопробивач (Sesamia nonagroides), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera)30 мл/дкаоот появяване на 4ти възел до получаване на
60% сухо вещество в зърната
14 дни
картофиКартофен молец (Phtorimaea operculella), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)30 мл/дкаОт начало на сгъстяване на редовете до 1ви
отворен цвят в посева
14 дни
артишокМалка полска нощенка (Spodoptera exigua), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), Сребристо
точкова нощенка (Chrysodeixis chalcites), Листни въшки (Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum sp.)
30 мл/дкаОт фаза 2ри лист до достигане на 90% от максималната листна маса3 дни

Практически предимства:

 • Комбинирано контактно, стомашно и трансламинарно действие
 • Контролира всички стадии от развитието на вредителя (яйце, ларва, възрастно)
 • Бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие вследствие на активното вещество хлорантранилипрол
 • Висока устойчивост на отмиване от дъжд
 • Постоянен ефект в широк температурен диапазон
 • Гъвкав период на приложение
 • Редуциране на микотоксините в царевицата
 • Синергизъм и взаимодопълващо се действие на активните вещества

Съвети за приложение:·

 • Прилагайте Амплиго според указанията в етикета
 • Разклатете опаковката интензивно преди употреба
 • При смесване с други ПРЗ да се направи тест за смесимост