You are here

Айкън

Last updated:
22.06.2021

Биоцид

Биоцид (инсектицид) срещу битови неприятели и кърлежи


Активно вещество: 100 г/л ламбда-цихалотрин
Категория на употреба: професионална

Разрешена употреба в България:

 култура за контрол надоза на приложениемомент на приложение

На открито: паркове, тревни и открити площи, около сгради

летящи и пълзящи насекоми – комари, мухи, мравки, хлебарки, дървеници и др.

50 мл в 10 л вода – от този работен разтвор 5 л на 100 кв. м. разходна норма

при поява на неприятелите

на открито: паркове, тревни и открити площи, около сгради

кърлежи

20 мл/дка при разход на работен разтвор до 100 л (минимум 30 л).

да се направят две третирания на сезон (напролет - при излюпване на ларвите и рано през есента)

в затворени помещения

мухи, комари, мравки, хлебарки, бълхи, дървеници, кърлежи и др.

50 мл в 10 л вода – от този работен разтвор 5 л на 100 кв. м разходна норма

първоначална обработка

в затворени помещения

мухи, комари, мравки, хлебарки, бълхи, дървеници, кърлежи и др.

25 мл в 10 л вода – от този работен разтвор 5 л на 100 кв. м разходна норма

поддържаща обработка

Практически предимства:

  • Широкоспектърен пиретроиден биоцид/инсектицид с контактно и стомашно действие
  • Висока биологична ефикасност/активност срещу битови неприятели и кърлежи
  • Бърз инициален нокдаун ефект и парализа
  • Силно репелентно (отблъскващо) действие
  • Ниски дози на приложение
  • Нова модерна формулация (КС) – микрокапсулирана суспензия
  • Достатъчно последействие
  • Многостранно действие върху различни повърхности

Съвети при приложение:

  • Прилагайте Айкън според указанията в етикета
  • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба