You are here

Камикс

Last updated:
12.01.2021

Хербицид

Камикс

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕМОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Царевицаедногодишни житни и широколистни плевели200 - 250 мл/дка
200 - 250 мл/дка
Почвено - след сеитба преди поникване на културата
Ранно вегетационно - след поникване на културата и в ранни фази: до 2-ри лист на житните плевели и до 4-ти лист на широколистните плевели

• Контролира плевелите във фаза преди поникване и след поникване
• Поема се от кълна, корена и има силно листно действие при вегетационното приложение
• Системно действие и дълго последействие

Камикс

Контролирани плевели: 
Житни плевели:
• кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
• кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
• сива кощрява (Setaria glauca)
• зелена кощрява (Setaria viridis)
• вид диво просо (Panicum dichotomiflorum)
• едногодишна метлица (Poa annua)
• балур от семе (Sorghum halepense)
Широколистни плевели:
• абутилон (Abutilon theophrasti)
• хибриден щир (Amaranthus hybridus)
• вид щир (Amaranthus lividus)
• обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
• обикновено огнивче (Anagallis arvensis)
• разстлана лобода (Atriplex patula)
• див коноп (Cannabis sativa)
• овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
• бяла куча лобода (Chenopodium album)
• паламида (Cirsium arvense) – само при ранно
вегетационно приложение и поникнал плевел
• татул (Datura stramonium)
• лечебен росопас (Fumaria officinalis)
• галинзога (Galinsoga parviflora)
• самосевки от слънчоглед (Helianthus annus)
• червена мъртва коприва (Lamium purpureum)
• обикновена лайка (Matricaria chamomilla)
• прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
• дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
• обикновен спореж (Senecio vulgaris)
• див синап (Sinapis arvensis)
• черно куче грозде (Solanum nigrum)
• врабчови чревца (Stellaria media)
• попова лъжичка (Thlaspi arvense)
• персийско великденче (Veronica persicaria)
• бутрак = свиница (Xanthium strumarium) – само при
ранно вегетационно приложение и
поникнал плевел

Практически Предимства на Камикс:


 • Широк спектър и отличен контрол на плевелите
 • Ефикасност при „трудни“ почвени и климатични условия
 • Гъвкавост - контрол на плевелите без значение в коя фаза e културата
 • Голяма продължителност на действие
 • Контролира плевели, резистентни към други групи хербициди
 • При преовлажнена почва не се отмива и е напълно ефикасен и селективен
 • Ефикасност и при недостатъчна почвена влажност - директно действие на хербицида (няма
  трансформация на активните вещества)
 • Оптимално съотношение цена към полза

Съвети при приложение на Камикс:


 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци
 • При ниска влага на почвата и сухи условия, да се прилага ранно вегетационно за по-голяма ефикасност и във висока доза
 • При заплевеляване с Бутрак (Xanthium spp.) и Паламида (Cirsium arvense), да се пръска след поникване на плевелите и във висока доза
 • Ако има смесено заплевеляване от поникнали житни и широколистни видове, да се прилага до 2-ри лист на житните плевели, ако има заплевеляване само от поникнали широколистни видове, да се прилага до 4-ти лист на широколистните видове
 • Да не се прилага при стресирана царевица
 • Да не се смесва с карбаматни и органофосфорни инсектициди
 • Не се препоръчва смесване с торове или биостимуланти винаги се препоръчва изораване на
  площите преди следваща сеитба 
 • След Камикс да не се прилага корекционно Елумис ОД, а Мистрал Плюс или Мистрал 4 ОД
  самостоятелно, или в комбинация с Каспър

Other Restriction of Use

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР