Хербицид Камикс

Активно вещество:
500 г/л S-металохлор + 
60 г/л мезотрион

Активно вещество:
500 г/л S-металохлор + 
60 г/л мезотрион

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
суспензионна емулсия (СЕ)

Формулация:
суспензионна емулсия (СЕ)

Опаковки:
10 л

Опаковки:
10 л

Защо да изберем Камикс?
 

 • Пълна селективност
 • Широк спектър и отличен контрол на плевелите
 • Ефикасност при „трудни“ почвени и климатични условия
 • Гъвкавост - контрол на плевелите без значение в коя фаза e културата
 • Голяма продължителност на действие
 • Контролира плевели, резистентни към други групи хербициди
 • При преовлажнена почва не се отмива и е напълно ефикасен и селективен
 • Ефикасност и при недостатъчна почвена влажност - директно действие на хербицида (няма трансформация на активните вещества)
 • Оптимално съотношение цена към полза

Култури и дози на приложение

Царевица

За контрол на: 

Едногодишни житни и широколистни плевели

Дози на приложение:200 - 250 мл/дка
Момент на приложение:Почвено - след сеитба преди поникване на културата;
Ранно вегетационно - след поникване на културата и в ранни фази: до 2ри лист на житните плевели и до 4ти лист на широколистните плевели

 

•  Контролира плевелите във фаза преди поникване и след поникване
•  Поема се от кълна, корена и има силно листно действие при вегетационно приложение
•  Системно действие и дълго последействие

Съвети за приложение
 

Промоция Камикс 2022 Синджента

 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци
 • При ниска влага на почвата и сухи условия, да се прилага ранно вегетационно за по-голяма ефикасност и във висока доза
 • При заплевеляване с Бутрак (Xanthium spp.) и Паламида (Cirsium arvense), да се пръска след поникване на плевелите и във висока доза
 • Ако има смесено заплевеляване от поникнали житни и широколистни видове, да се прилага до 2-ри лист на житните плевели, ако има заплевеляване само от поникнали широколистни видове, да се прилага до 4-ти лист на широколистните видове
 • Да не се прилага при стресирана царевица
 • Да не се смесва с карбаматни и органофосфорни инсектициди
 • Не се препоръчва смесване с торове или биостимуланти винаги се препоръчва изораване на площите преди следваща сеитба
 • След Камикс да не се прилага корекционно Елумис ОД, а Мистрал Плюс

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита