You are here

Каспър

Last updated:
12.01.2021

Хербицид

Каспър

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕМОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН СРОК
царевица за зърно и силажедногодишни и многогодишни широколистни плевели30 г/дка

във фаза 3-8-ми лист на културата, и 2-4-ти лист на едногодишните плевели, 4-6-ти лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см дължина на повитицата (до цъфтеж)

царевица за зърно - не се изисква; царевица за силаж - 14 дни
Контролирани плевели: 
Едногодишни широколистни плевели:
• абутилон (Abutilon theofrastii)
• амброзия (Ambrozia elatior)
• бутрак/свиница (Xantium strumarium)
• бяла куча лобода (Chenopodium album)
• видове щир (Amaranthus spp.)
• войничица (Descurania sophia)
• галинзога (Galinsoga parviflora)
• глушина (Vicia spp.)
• грънче/лубеничник (Hibiscus trionum)
• детелина пълзяща (Trifolium repens)
• див коноп (Canabis sativa/roderalis)
• див мак (Papaver rhoeas)
• див синап (Sinapis arvensis)
• дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
• диво зеле (Brassica rapa)
• живолина (Mercurialis annua)
• звездица (Stellaria media)
• колянка (Spergula arvensis)
• кострец (Sonchus oleracea)
• лайка (Matricaria spp.)
• лапад/киселец (Rumex spp.)
• лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
• лепка (Galium aparine)
• лютиче пълзящо (Ranunculus repens)
• незабравка полска (Myosotis arvensis)
• овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
• огнивче (Anagalis arvensis)
• пача трева (Polygonum aviculare)

• петниста бударица (Galeopsis tetrachit)
• подрумче (Anthemis arvensis)
• попова лъжичка (Tlaspi arvense)
• прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
• ралица (Consolida regalis)
• рожец (Cerastium spp.)
• росопас (Fumaria officinalis)
• сгърбун обикновен (Lapsana communis)
• синя метличина (Centaurea cyanis)
• слънчоглед самосевки устойчиви на сулфунилуреи
(Helianthus annus)
• слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
• спореж (Senecio vulgaris)
• татул (Datura stramonium)
• тученица/тлъстига (Portulaca oleraceae)
• фасулче (Polygonum convulvulus)
• черно куче грозде (Solanum nigrum)

Многогодишни широколистни плевели:
• живовлек (Plantago spp.)
• галистегия (Calystegia sepium)
• коприва (Urtica urens)
• паламида (Cirsium arvense)
• паричка (Bellis perennis)
• пелин (Artemisia spp.)
• повитица (Convolvulus arvensis)
• родилна трева/горуха (Lepidia draba)
• синя жлъчка (Cichorium intybus)

Каспър

Практически предимства на Каспър:


 • Отличен контрол на широколистни плевели
 • Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества
 • Отлично действие и на плевели трудни за контрол с други хербициди, в това число и с восъчен налеп - Бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение: 3-8-ми лист на културата
 • Допълнително почвено действие и от двете активни вещества
 • Смесим с противожитни хербициди (никосулфорон) за едновременна борба с житни и
  широколистни плевели. Предлага се в пакет с Мистрал 4 ОД, с висока рентабилност
 • Ниска доза на приложение и отлична селективност

 
Съвети при приложение на Каспър:


 • Плевелите да се третират в оптималната им фаза: 2-ри до 4-ти лист
 • При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
 • При пропадане на културата по каквито и да било причини, в полетата третирани с Каспър, могат да се засеят веднага като следващи култури царевица или сорго
 • За осигуряване на максимален безопасен интервал за чувствителните последващи култури, винаги се препоръчва изораване на площите преди следваща сеитба
 • При стресови условия за повишаване ефекта на Каспър срещу плевели с восъчен налеп (бяла
  куча лобода) се препоръчва добавянето на прилепител (нейонен)

Каспър