You are here

Динали

Last updated:
02.03.2021

Фунгицид

 Най-накрая да овладеем оидиума  


Активно вещество: 60 г/л дифеноконазол + 30 г/л цифлуфенамид

Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години
 
Разрешена употреба в България:


 

култура

          за контрол на  доза на приложениемомент на приложениекаранти-нен срок
  лозя  оидиум/брашнеста мана (Oidium tuckery )  50 - 65 мл/дка  от след цъфтеж до прошарване  21 дни
лозячерно гниене (Guignardia bidwellii) 50 мл/дкаот след цъфтеж до прошарване21 дни
  лозя  червен бренер (Pseudopeziza tracheiphila)  50 мл/дка  1-во пръскане във фаза 2-3 лист2-ро пръскане във фаза 7-9 лист3-то пръскане във фаза 10-12 лист  21 дни

  

Практически предимства:

 • Системен фунгицид, силно ефикасен срещу брашнеста мана/оидиум, особено по гроздовете
 • Двойно действие на две активни вещества от две различни химични групи, с различен
 • механизъм на действие – липса на устойчивост на патогените
 • Допълнително действие с газова фаза
 • Широк спектър срещу други икономически важни болести - черно гниене и червен бренер
 • Нов инструмент в схемата за борба с болестите при лозата
 • Възможност за включване в резервоарни смеси с повечето от обичайно използваните
 • пестициди
 • Нов тип формулация (ДК – дисперсионен концентрат)
 • Не влияе на процеса на винификация и органолептичните качества на вината
 • Регистрация за борба срещу черно гниене и бренер

Съвети при приложение:

 • Динали осигурява отлична защита на цялото растение, особено за опазване на гроздето (зърната).
 • Най-подходящият момент за включване в схемата е след формиране на зърното (след цъфтеж), до прошарване на гроздето
 • Преди смесване с други пестициди да се направи тест за смесимост
 • Интервал на приложение: 10-14 дни. При благоприятни за развитие на болестта условия да се спазва по-краткия интервал. При такива условия много добри резултати се получават и при комбиниране с Тиовит Джет

QR Динали

QR Динали видео