Третиране на семена Дивидент Формула М

Отлична защита, рентабилност и покритие
 

Дивидент Формула М е модерна формулация за третиране на семена с широк спектър а контролирани семеннопреносими и почвени патогени.

Активно вещество:
30 г/л дифеноконазол

Активно вещество:
30 г/л дифеноконазол

Категория за употреба:
първа професионална

Категория за употреба:
първа професионална

Формулация:
концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Формулация:
концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

Опаковки:
5 л

Опаковки:
5 л

Защо да изберем Дивидент Формула М?
 

Практически предимства на новата ФОРМУЛА М формулация:

 • Нова формулация на водна основа
 • Подобрено покриване на семенната повърхност
 • Интензивно оцветяване на третираните семена
 • Повишена производителност на третиране на семената за единица време
 • Може да се използва с по-малко вода при третиране
 • Намалени разходи при третиране
 • Подобрени екотоксикологични характеристики
 • Намалено отделяне на прахови емисии, благодарение на вградената Формула М
 • Повишена безопасност за оператора Практически предимства:
 • Разрешен за употреба при пшеница, ръж срещу най-важните болести пренасяни чрез семена
 • Контролира причинителите на болести по повърхността на семената, във вътрешността им и в почвата около засятото семе
 • Третираните семена може да се ползват за сеитба на следващата година (след анализ на кълняемостта)
 • Селективен с широк спектър на действие
 • Нова подобрена лесно приложима течна формулация

Култури и дози на приложение

Пшеница

За контрол на: 

Твърда главня (Tilletia caries), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.)

Доза на приложение:

150 мл на 100 кг семе, до 1 - 2 л вода

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: 

Праховита главня (Ustilago segetum var tritici)

Доза на приложение:

168 - 200 мл на 100 кг семе

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: 

Вджуджаваща главня (Tiilletia controversa)

Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семе

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

 

За контрол на: 

Септориоза (Leptosphaeria nodorum)

Доза на приложение:

187,5 - 200 мл на 100 кг семе

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Ръж

За контрол на: 

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), стъблена главня (Orocystis occulta)

Доза на приложение:

150 мл на 100 кг семе

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Трикале

За контрол на: 

Септориоза (Septoria nodorum), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Твърда главня (Tilletia caries), Праховита главня (Ustilago tritici)

Доза на приложение:

200 мл на 100 кг семе

Момент на приложение:Обеззаразяване на семената преди сеитба

Съвети за приложение
 

Дивидент формула М Синджента обеззаразители

 • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана техника за целта
 • Да не се смесва с други обеззаразители, съдържащи органични разтворители
 • Приготвения работен разтвор да се използва същия ден
 • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба
 • Третираните семена да се съхраняват на хладно и проветриво място и да се засеят възможно най-бързо
 • Третирането на семената е единствения и незаменим метод за борба срещу болести по пшеница, пренасяни чрез семена
 • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката
 • Работниците извършващи обеззаразяването да ползват задължително предпазно работно облекло и ръкавици