You are here

Дивидент Формула М

Last updated:
14.07.2021

Третиране на семена

Дивидент формула М Синджента обеззаразители

Модерна формулация за обеззаразяване на семена с подобрени характеристики


Активно вещество: 30 г/л дифеноконазол

Категория на употреба: Първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл.83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство"

Разрешена употреба в България:

 

култура

 

за контрол на

 

доза на приложение

 

момент на приложение

 

 

пшеница

твърда главня (Tilletia caries)

фузарийно кореново гние- не (Fusarium spp.)

 

150 мл на 100 кг семена, до 1,2 л вода

 

обеззаразяване на семената преди сеитба

 

пшеница

праховита главня

(Ustilago segetum  var tritici)

 

167 - 200 мл на 100 кг семена

обеззаразяване на семената преди сеитба

 

пшеница

вджуджаваща главня

(Tiilletia controversa)

 

200 мл на 100 кг семена

обеззаразяване на семената преди сеитба

 

пшеница

септориоза

(Leptosphaeria nodorum)

187,5 - 200 мл на 100 кг семена

обеззаразяване на семената преди сеитба

 

 

ръж

 

фузарийно кореново гние- не (Fusarium spp.) стъблена главня

(Orocystis occulta)

 

 

150 мл на 100 кг семена

 

 

обеззаразяване на семената преди сеитба

Практически предимства на новата ФОРМУЛА М формулация:

 • Нова формулация на водна основа
 • Подобрена консистенция на формулацията
 • Подобрено покриване на семената
 • Интензивно оцветяване на третираните семена
 • Повишена производителност на третиране на семената за единица време
 • Може да се използва по-малко вода при третиране
 • Намалени разходи при третиране
 • Подобрени екотоксикологични характеристики
 • Намалено отделяне на прахови емисии
 • Повишена безопасност за оператора

Практически предимства:

 • Разрешен за употреба при пшеница, ечемик и ръж срещу най-важните болести пренасяни чрез семена
 • Контролира причинителите на болести по повърхността на семената, във вътрешността им и в почвата около засятото семе
 • Стимулира по-бързото поникване, дори при неблагоприятни условия
 • Спомага за изравнено и дружно поникване на здрави растенията
 • Смесим с Крайцер за едновременна борба срещу неприятели (житен бегач)
 • Третираните семена може да се ползват за сеитба на следващата година (след анализ на кълняемостта)
 • Много добро прилепване на препарата върху семенната обвивка и интензивно оцветяване
 • Селективен с широк спектър на действие
 • Нова подобрена лесно приложима течна формулация
 • Един продукт за три култури - универсалност на приложение

Съвети при приложение:

 • Третирането на семената да се извършва с качествена специализирана техника за целта
 • Не е нужно да се ползва прилепител, поради наличието на такъв в самия препарат
 • Да не се смесва с други обеззаразители, съдържащи органични разтворители
 • Приготвения работен разтвор да се използва същия ден
 • Обеззаразените семена да се ползват само за сеитба
 • Третираните семена да се съхраняват на хладно и проветриво място и да се засеят възможно най-бързо
 • Третирането на семената е единствения и незаменим метод за борба срещу болести по пшеница, пренасяни чрез семена
 • Преди приготвяне на работния разтвор интензивно разклатете опаковката
 • Работниците извършващи обеззаразяването да ползват задължително предпазно работно облекло и ръкавици