You are here

Evure_Syngenta_insecticide.jpg

Евур 2Ф

Last updated:
28.01.2022

Инсектицид

Безкомпромисно унищожава вредителите. Щади полезните насекоми.


Активно вещество: Тау-флувалинат 240 г/л

Категория на употреба: непрофесионална – прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕМОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН СРОК
Пшеницавредна житна дървеница (Eurygaster integriceps); обикновена житна пиявица (Oulema melanopa)20 мл/дкаНачало на братене - средата на млечна зрялост30 дни
Маслодайна рапица

рапичен цветояд
(Meligethes aeneus)

рапичен (репен) стъблен скритохо-
ботник (Ceutorhynchus napi)

рапична бълха
(Psylliodes chrysocephalus)

20 мл/дкаРазтворен 3-ти лист - видимо оформени единични цветни пъпки, но още са затворени30 дни
Захарно Цвеклолистни въшки  (Aphis fabae)20 мл/дкаРазлистени 5 листа - листата покриват 90% от повърхността14 дни
Краставиципамукова листна въшка (Aphis gossypii)20 мл/дкаПети лист разтворен - 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене7 дни

Практически предимства:

Евур 2Ф не е отровен за пчелите, той е подходящ продукт за борба срещу насекомните неприятели до фаза оформяне на цветни пъпки при културите (рапица) при спазване закона за пчеларството
• Продуктът е селективен към хищните насекоми и полезната ентомофауна, което определя неговото важно място в системите за интегрирана растителна защита
Има мощен нокдаун ефект за бързо редуциране на популациите от вредители
Има висока липофилия: бързо прониква през хитиновата обвивка на насекомите и се свързва с восъчния налеп на листата. Трудно се отмива
• Инсектицид регистриран при голям брой култури срещу широк спектър неприятели
• Доказана безопасност в продължение на много години за всички регистрирани култури
• Формулация ЕВ - емулсия масло във вода
• Формулацията е със слаба миризма и ниска доза за приложение
Изключителна ефективност, която не се влияе от високите температури и интензитета на слънчевата светлина
• Отлична смесимост с други продукти
• Потиска развитието на акарите

Евур 2Ф има ниска токсичност за полезни насекоми - опрашители, паразити, хищници и насекоми хранещи се с гъби нападащи растенията - само паяци и паякообразните са засегнати.