Флуенс

Хербицид Флуенс

Хербицид за употреба при слънчогледови хибриди, толерантни на ФлуенсТМ от Синджента и ЕкспресТМ от ФМС

Активно вещество:
500 г/кг трибенурон метил

Активно вещество:
500 г/кг трибенурон метил

Категория на употреба:
непрофесионална

Категория на употреба:
непрофесионална

Формулация:
гранули, разтворими във вода (СГ)

Формулация:
гранули, разтворими във вода (СГ)

Опаковки:
100 г

Опаковки:
100 г

Защо да изберем Флуенс?
 

  • Елиминира икономически важни и трудни за контроол плевели, например паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), свиница (Xanthium strumarium), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други
  • Ширик прозорец на приложение – от 2-ри до 8-ми лист на културата
  • Висока селективност към културата (ЗА УПОТРЕБА при слънчогледови хибриди толерантни на ФЛУЕНС™ от Синджента и ЕКСПРЕС™ от ФМС)
  • SX формулация - работи за пълно разтваряне на активните вещества. Работния разтвор се характеризира с продължителна устойчивост във времето - без утайки и инактивиране. SX формулацията осигурява по-бързо и по-ефективно действие, по-добра и по-бърза абсорбция на продукта от плевелното растение, независимо дали е в състояние на стрес. SX формулацията гарантира стабилни резултати, независимо от климатичните условия и условията на почвата.
  • Получавате пълна технология от Синджента за отглеждане на слънчоглед

» Хибриди толерантни на ФЛУЕНС™ от Синджента и ЕКСПРЕС™ от ФМС
» Ефективни почвени хербициди, елиминиращи конкуренцията от ранното заплевеляване – Гардоприм Плюс Голд или Дуал Голд
» Вегетационно решение от Синджента - ФЛУЕНС™, за борба с трудни за контрол плевели - паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), свиница (Xanthium strumarium), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други
» Доказаният балурицид със светкавично действие ЗЕТРОЛА®

Култури и дози на приложение

Слънчогледови хибриди, толерантни на ФЛУЕНС™

За контрол на: 

Едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. бутрак (Xanthium strumarium) и паламида (Cirsium arvense)

Дози на приложение:4 г/дка + 0,1 % Тренд 90
Момент на приложение:Вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след първа двойка същински листа (ВВСН 12) на слънчогледа
Карантинен срок:30 дни

Съвети за приложение
 

  • Оптимален момент на приложение на ФЛУЕНС™ е фаза 2-ри – 8-ми лист на културата
  • За постигане на максимален ефект, ФЛУЕНС™ трябва да се прилага в ранните фази на активно растящите плевели
  • Препоръчителен обем на работния разтвор – 20 – 40 л/дка. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса
  • Прилепител: Прибавянето на прилепител Тренд 90 – 0,1% към работния разтвор на ФЛУЕНС™ подобрява значително хербицидния ефект на продукта, особено когато плевелите са затормозени от суша, ниски температури или друг стресов фактор, или плевели, чиято повърхност се мокри трудно поради власинки или восъчен налеп

Флуенс 

* - умерено чувствителен плевел

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита