You are here

Флуенс

Флуенс

Last updated:
22.01.2021

Хербицид

Флуенс

Хербицид за употреба при слънчогледови хибриди, толерантни на ФлуенсТМ от Синджента и ЕкспресТМ от ФМС

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН
СРОК
Слънчогледови
хибриди, толерантни на
ФЛУЕНС™
Едногодишни и многогодишни
широколистни плевели, в т.ч.
бутрак (Xanthium strumarium) и
паламида (Cirsium arvense)
4 г/дка
+ 0,1 %
Тренд 90
Вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след първа двойка същински листа (ВВСН 12) на слънчогледа30 дни

 

 

Контролирани плевели: 
Чувствителни плевели, контролирани от
Флуенс™ (непълен списък):
• Абутилон (Abutilon theophrasti)
• Амброзия (Ambrosia artemisifolia)
• Бутрак (Xantium strumarium)
• Видове лайка (Matricaria species)
• Видове лобода (Chenopoium spp.)
• Видове магарешки бодил (Cardus sp.)
• Видове синап (Sinapis sp.)
• Видове щир (Amaranthus species)
• Войничица (Sisymbrium Sophia)
• Врабчови чревца (Stellaria media)
• Врабчово семе (Lithospermum arvensis)
• Глухарче (Taraxacum officinala)
• Горуха (Lepidium ruderale)
• Грапав кострец (Sonchus asper)
• Див коноп* (Canabis sativum*)
• Див мак (Papaver rhoeas)
• Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
• Канадска злолетница (Conyza canadienses)
• Киселец (Rumex acetosa)
• Колендро (Biphora radians)
• Компасна салата (Lactuca serriola)
• Лападоволистно пипериче (Polygonum lapathifolium)
• Лепка (Galium aparine)
• Лечебен росопас (Fumaria officinalis_

• Лютиче (Ranunculus acris)
• Обикновен спореж (Senecio vulgaris)
• Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
• Паламида (Cirsium arvense)
• Пача трева (Polygonum aviculare)
• Персийско великденче (Veronica persica)
• Петниста бударица (Galeopsis tetrahit)
• Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)
• Повитица (Convolvulus arvensis)
• Полска колянка (Spergula arvensis)
• Полска теменуга (Viola arvensis)
• Полски кострец (млечок) (Sonchus arvansis)
• Полско огнивче (Anagallis arvensis)
• Полско подрумче (Anthemis arvensis)
• Попова лъжичка (Thlaspi arvensis)
• Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
• Самосевки от слънчоглед (Helianthus spp.)
• Синя метличина (Centaurea cyanus)
• Слез (Malva sylvestris)
• Татарски босилек (Mercurialis annua)
• Татул (Datura stramonium)
• Тученица (Portulaca oleracea)
• Фий (Vicia sativa)
• Черен синап (Brassica nigra)
• Черно куче грозде (Solanum nigrum)

* - умерено чувствителен плевел

 

Практически предимства:

• Елиминира икономически важни и трудни за контроол плевели, например паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), свиница (Xanthium strumarium), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други
• Ширик прозорец на приложение – от 2-ри до 8-ми лист на културата
• Висока селективност към културата (ЗА УПОТРЕБА при слънчогледови хибриди толерантни на ФЛУЕНС™ от Синджента и ЕКСПРЕС™ от ФМС)
• SX формулация - работи за пълно разтваряне на активните вещества. Работния разтвор се характеризира с продължителна устойчивост във времето - без утайки и инактивиране. SX формулацията осигурява по-бързо и по-ефективно действие, по-добра и по-бърза абсорбция на продукта от плевелното растение, независимо дали е в състояние на стрес. SX формулацията гарантира стабилни резултати, независимо от климатичните условия и условията на почвата.
Получавате пълна технология от Синджента за отглеждане на слънчоглед
» Хибриди толерантни на ФЛУЕНС™ от Синджента и ЕКСПРЕС™ от ФМС
» Ефективни почвени хербициди, елиминиращи конкуренцията от ранното заплевеляване – Гардоприм Плюс Голд или Дуал Голд
» Вегетационно решение от Синджента - ФЛУЕНС™, за борба с трудни за контрол плевели - паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), свиница (Xanthium strumarium), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други
» Доказаният балурицид със светкавично действие ЗЕТРОЛА®

 

Съвети за приложение:

• Оптимален момент на приложение на ФЛУЕНС™ е фаза 2-ри – 8-ми лист на културата
• За постигане на максимален ефект, ФЛУЕНС™ трябва да се прилага в ранните фази на активно растящите плевели
• Препоръчителен обем на работния разтвор – 20 – 40 л/дка. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса
• Прилепител: Прибавянето на прилепител Тренд 90 – 0,1% към работния разтвор на ФЛУЕНС™ подобрява значително хербицидния ефект на продукта, особено когато плевелите са затормозени от суша, ниски температури или друг стресов фактор, или плевели, чиято повърхност се мокри трудно поради власинки или восъчен налеп

Флуенс