You are here

Форс Ево

Форс Ево

Last updated:
22.03.2021

Инсектицид

Форс Ево

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Пшеница, ечемикВид Мухи (Hylemia sp.), (Tipula sp.),
(Bibio hortulanus), (Scutigerella immaculata)
1 – 1,2
кг/дка
При сеитба
Майски Бръмбар (Melolontha melolontha),
Телени червеи (Agriotes sp.)
1,2 – 1,6
кг/дка
Царевица, сладка царевица, соргоТелени червеи (Agriotes sp.), (Hylemia sp.),
(Scutigerella immaculate), (Tipula), Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.), (Diabrotica sp)
1,2 – 1,6
кг/дка
При сеитба
Царевица – при висок
риск, висока плътност
на неприятеля, ранна
сеитба, монокултурно
отглеждане
Диабротика (Diabrotica sp)2 кг/дкаПри сеитба
Рапица, слънчоглед, сояЗападна цвеклова бълха (Chaetocnema tibialis),
Телени червеи (Agriotes sp.), (Hylemia sp.)
Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.)
1,2 – 1,6
кг/дка
При сеитба
Морков, целина, ряпа, зеле, карфиол, репички, диня, резене, аспержи,
обикновен фасул, френски фасул, грах краставици
Западна цвеклова бълха (Chaetocnema tibialis), Телени червеи (Agriotes sp), Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.), (Ceuthorhynchus pleurostigma), (Blaniulus guttulatus), (Centipeda sp.), (Chamaepsila rosae), (Hylemya sp.), Майски бръмбар (Melolontha melolontha), (Tipula sp.)1,6 – 2
кг/дка
При сеитба или
разсаждане
Домати, пипер, патладжан, марули и други
салатни растения и
пъпеши
Chaetocnema tibialis, Телени червеи (Agriotes sp.)
Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.),
(Ceuthorhynchus pleurostigma), (Blaniulus guttulatus), (Centipeda spec.), (Chamaepsila rosae), (Hylemya sp.),
Майски бръмбар (Melolontha melolontha)
1,6 – 2
кг/дка
При сеитба или
разсаждане
КартофиТелени червеи (Agriotes sp.), (Hylemia sp.),
Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.),
Диабротика (Diabrotica sp.)

1,2 – 1,6
кг/дка

При сеитба или при загърляне BBCH 105-125
(разтваряне на петте листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на петия лист от второто
разклонение над първото
съцветие (>4)
ТютюнТелени червеи (Agriotes sp.), (Hylemia sp.),
Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.), (Tulipa sp.)
1,6 – 2
кг/дка
При сеитба или
разсаждане
Захарно цвеклоЗападна цвеклова бълха (Chaetocnema tibialis),
Малко цвеклово бръмбарче (Atomaria linearis),
(Scutigerella immaculata), (Tipula sp.),
Телени червеи (Agriotes sp.)
1,6 – 2
кг/дка
При сеитба
Цветя и украсни видовеТелени червеи (Agriotes sp.), Сиви червеи (подземни нощенки) (Agrotis sp.), (Blaniulus guttulatus), (Centipeda spec.), (Chaetocnema tibialis), Майски бръмбар (Melolontha melolontha), (Tipula sp.)4 кг/дкаПри сеитба или
разсаждане

 

Практически предимства на Форс Ево:

Форс Ево работи за максимални добиви – един продукт обединяващ силата на три компонента:
Тефлутрин е най-добрият пиретроид в класа на почвените инсектициди, използван в над 12 европейски държави и САЩ, вече повече от 30 години. Форс Ево е ефикасен срещу широк спектър от почвени неприятели (включително телени червей, западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera (ларви), многоножки, мухи…) в голям брой култури (царевица, слънчоглед, рапица, пшеница, ечемик, картофи, тютюн, захарно цвекло, зеленчуци…).
Моно амониев фосфат - добре известен в световен мащаб като най-лесната форма на азот и фосфор, налична на пазара. Форс Ево доставя Азот и Фосфор в оптимално съотношение (10/44), за да подпомогне ранният растеж. 
Микроелементи Zn и Mn - Цинкът и Манганът са двата микроелемента, които растенията усвояват в по-големи количества. Форс Ево снабдяване растенията с микроелементите (Mn 3%, Zn 2%), които играят ключова роля във физиологичното развитие на растенията.
Форс Ево предпазва младите растения от атаките на почвени неприятели и ги снабдява с хранителни вещества, които приложени в близост до семената, благоприятстват покълването им, стимулират развитието на корените, подобряват жизнеността на растенията и улесняват преодоляването на биотични и абиотични стресове.
Форс Ево осигурява т. нар. Вигор ефект – младите растения са с по-добре развита коренова система, по-мощни и по-високи. По-рано развиват репродуктивни органи.
Форс Ево осигурява устойчив контрол на почвените неприятели, без опасност от развитие на резистентност.

Форс Ево

Форс Ево

Форс Ево

Форс Ево

Форс Ево