You are here

Форс 20 КС Синджента

Форс 20 КС

Last updated:
11.11.2021

Третиране на семена

Форс 20 КС Синджента

КУЛТУРАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОДА ЛИТРИ/ДКАПЕРИОД НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕНЕПРИЯТЕЛИ
Пшеница,
ечемик, ръж,
тритикале
100 мл/100
кг семена
500-1500
мл/100 кг/
семена
Специализирана техника
за обеззаразяване на семена
BBCH 00
(Сухо семе)
Телени червеи, Обикновен житен бегач,
Коренова муха
Царевица50 мл/ сеитбена единица
(=50 000 семена)
750-1500
мл/100 кг/
семена
Специализирана техника
за обеззаразяване на семена
BBCH 00
(Сухо семе)
Ларви на телени червеи
Захарно и
кръмно цвекло
60 мл/ сеитбена единица
(=100 000 семена)
300-450
мл/100 кг/
сеитбена
единица
Специализирана техника
за обеззаразяване на семена
BBCH 00
(Сухо семе)
Телени червеи, малко
цвеклово бръмбарче,
Западна цвеклова бълха, Стоножки

 

Уникална газова фаза, която увеличава ефикасността

 

Активното вещество на Форс 20 КС е Тефлутрин, молекула която принадлежи към групата на пиретроидите. Форс 20 КС е формулиран в суспензионна микрокапсула.

Начин на действие

  • Тефлутрин е контактен продукт, който атакува нервната система на насекомите
  • Благодарение на газовата си фаза образува защитна зона около семето, отблъсквайки неприятелите
  • Форс 20 КС микрокапсулираната технология удължава действието на продукта

Форс 20 КС осигурява силна ранна защита срещу почвени неприиятели и всички видове телени червеи, оптимизира поникването на растенията. Форс 20 КС осигурява отлична защита на семената при всякакви условия и е гъвкав по отношение на комбинации с други продукти за третиране на семена.

Обобщени резултати от локации с различна степен на нападение

Обобщени резултати от локации с различна степен на нападение Форс 20 КС

Допълнителен „вигор“ ефект в началното развитие на растенията

Допълнителен „вигор“ ефект в началното развитие на растенията Форс 20 КС