You are here

Амистар Опти

Last updated:
15.05.2019

Фунгицид

Активно вещество: 80 гр/л азоксистробин, 400 гр/л хлороталонил
Категория на употреба: първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от
ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.


Разрешена употреба в България:

КУЛТУРА ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАРАНТИНЕН
СРОК
пшеница Ран листен пригор
(Septoria tritici)
200-250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 56 дни
пшеница Кафява ръжда
(Puccinia recondita)
250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 56 дни
ечемик Хелминтоспориоза
(Dreschlera teres
200-250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 42 дни
ечемик Листен пригор
(Rhynchosporium spp.)
200-250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 42 дни
ръж Листен пригор
(Rhynchosporium spp.)
200-250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 56 дни
ръж Кафява ръжда
(Puccinia recondita)
250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 56 дни
тритикале Септориоза (Septoria
tritici)
200-250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 56 дни
тритикале Кафява ръжда
(Puccinia recondita)
250 мл/дка от флагов лист до край на цъфтежа 56 дни

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

• Осигурява ДВЕ нива на надеждна защита срещу болести
• Двоен физиологичен ефект
• Гъвкава доза и приложение


СИНЕРГИЗЪМ НА ДВЕ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА С РАЗЛИЧЕН МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Азоксистробин:

• най-широк спектър на действие от стробилурините;
• системно и трансламинарно действие;
• бързо разпределение в растението, защита „отвътре“.

Хлороталонил:

• мощно широкоспектърно защитно контактно действие
• дълготрайно защитава растението „отвън“
• доказана ключова роля в схемите за избягване на резистентност в цяла Европа