You are here

Артеа

Last updated:
10.01.2019

Фунгицид

Отличен ефект срещу всички важни болести при житни култури на приемлива цена


Активно вещество: 250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазолКатегория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР 

Артеа 330 ЕК е системен фунгицид за борба с основните болести нападащи житните култури по време на вегетация. Благодарение на системното действие активните вещества се пренасят чрез проводящите съдове из цялото растение осигурявайки му защита отвътре. Освен чрез системното си проникващо действие  Артеа 330 ЕК защитава растението и с газовата си фаза отвън, осигурявайки му максимална и дългодействаща защита, включително и на новорастящите му части. Артеа 330 ЕК има лечебно действие, така че ефективно може да  бъде спряна вече развита в растението инфекция.

Артеа 330ЕК не се отмива от дъжд 1 час след пръскане и се отличава с бърз начален ефект и надеждно последействие.

 

Разрешена употреба в България:

култура

 

за контрол на

доза на

приложение

 

момент на приложение

каранти-

нен срок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшеница

брашнеста мана

(Erysiphe graminis)

40 мл/дка

1.) в края на братене, начало на вретенене

2.) по време на вегетацията при първа поява на признаците на болестта

45 дни

ран листен пригор (септориоза по листата) (Septoria sp.)

50 мл/дка

1.)  в края на братене, начало на вретенене

2.)  по време на вегетацията при първа поява на признаците на

болестта

45 дни

пролетен листен пригор (септориоза по класа)

(Septoria sp.)

50 мл/дка

1.)  по време на изкласяване до фаза цъфтеж

2.)  по време на вегетацията при първа поява на признаците на

болестта

45 дни

кафява ръжда (Puccinia recondita)

50 мл/дка

по време на изкласяване, до фаза цъфтеж

45 дни

 

 

 

ечемик

брашнеста мана

(Erysiphe graminis)

40 мл/дка

1.)  в края на братене, начало на вретенене

2.)  по време на вегетацията при първа поява на признаците на

болестта

45 дни

 

Практически предимства:

  • Отлична ефикасност срещу всички важни болести при житните култури
  • Силно предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие
  • Действа и с газовата си фаза
  • Бързо се поема от растението - не се отмива от дъжд 1 час след пръскане
  • Смесим с повечето от стандартно използваните пестициди и листни торове
  • Гъвкав момент на приложение - във всеки стадий на пшеницата и ечемика
  • Оптимално съотношение цена–ефект срещу болести

Съвети при приложение:

  • Най-висока ефикасност се постига при превантивно приложение срещу болестите или при максимум до 5 % ниво на зараза. Практически най-резултатно е приложението на Артеа в края на братене/начало на вретенене, заедно с хербицидното третиране.
  • Може да се смесва с Линтур и Аксиал