You are here

Цидели Топ

Last updated:
26.08.2019

Фунгицид

 

Цидели Топ

Категория на употреба: непрофесионална – прилага се от лица, навършили 18 години


Разрешени употреби в България:

 култура  за контрол на доза на приложение момент на приложение каранти- нен срок
 краставици (оранжерий- ни и на от- крито) брашнеста мана Podosphaera xanthii, Erysiphe cychoracearum, алтернария Alternaria cucumerina, черно стъбле- но гниене Didymella bryoniae, крастаCladiosporium cucumerinu, Антракноза по тиквови Colletotrichum lagenarium    100 мл/дка  при поява симпто- мите на болестта2 приложения през10 дни    3 дни
 пъпеши (оранжерий- ни и на от- крито) брашнеста мана Podosphaera xanthii, Erysiphe cychoracearum, алтернария Alternaria cucumerina, черно стъбле- но гниене Didymella bryoniae, крастаCladiosporium cucumerinu, антракноза по тиквови Colletotrichum lagenarium    100 мл/дка  при поява симпто- мите на болестта2 приложения през10 дни    3 дни
 дини (оран- жерийни и на откри- то) брашнеста мана Podosphaera xanthii, Erysiphe cychoracearum, алтернария Alternaria cucumerina, черно стъбле- но гниене Didymella bryoniae, крастаCladiosporium cucumerinu, антракноза по тиквови Colletotrichum lagenarium    100 мл/дка  при поява симпто- мите на болестта2 приложения през10 дни    3 дни
домати (оранжерий- ни и на от- крито) брашнеста мана Leveillula taurica Erysiphe lycopersici, кафяви листни петна Alternaria solani,  листна плесен Fulvia fulva   100 мл/дка при поява симпто- мите на болестта2 приложения през10 дни   3 дни
патладжани (оранжерий- ни и на от- крито) брашнеста мана Leveillula taurica Erysiphe lycopersici, кафяви листни петна Alternaria solani,  листна плесен Fulvia fulva   100 мл/дка при поява симпто- мите на болестта2 приложения през10 дни   3 дни
пипер (оран- жерийни ина откри- то) брашнеста мана Leveillula taurica Erysiphe lycopersici, кафяви листни петна Alternaria solani, листна плесен Fulvia fulva   100 мл/дка при поява симпто- мите на болестта2 приложения през10 дни   3 дни
ягоди (оран- жерийни и на открито) брашнеста мана (Sphaerotheca macularis), антракноза(Colletotrichum acutatum), бели листни петна (Mycosphaerella fragariae), алтернариоза (Alternaria sp.)     100 мл/дка при поява симпто- мите на болестта 2 приложения през10 дни            3 дни

  

Цидели Топ е идеалното решение за производители, които търсят сигурен фунгицид срещу брашнеста мана с дълготраен контрол и без риск от резистентност

Практически предимства:


  • Цидели Топ притежава много висока ефикасност срещу брашнестата мана при сем. Тиквови и сем. Картофови (домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши и дини)
  • Цидели Топ има уникално нов механизъм на действие вследствие на комбинацията между двете активни вещества без риск от резистентност
  • Фунгицидът е активен срещу всички щамове на брашнестата мана дори и към тези, които са резистентни към триазолите
  • Комбинирано системно, контактно, предпазно, трансламинарно и лечебно действие
  • Широк спектър на действие без нужда от комбинация с други фунгициди
  • Продължителния контрол на Цидели Топ над болестта, ограничава нейното отрицателно въздействие върху добива и прихода
  • Дълго последействе, което удължава интервалите за третиране, вследствие на което се редуцира и броя на третиранията
  • Притежава допълнително действие чрез газова фаза
  • За борба едновременно и с обикновени мани може да се смесва с Ридомил, Пергадо, Ревус и Куадрис.