You are here

Кариал Стар

Last updated:
10.01.2019

Фунгицид

                           

 

 

Разрешена употреба в България:

култура за контрол на доза на
приложение
момент на приложение карантинен срок
картофи Мана /Phytophtora
infestans/ и
Алтернария /Alternaria
solani + A. Alternatа/
60 мл/дка
 
превантивно или при първа поява на симптомите 3 дни
домати

 


 

Практически предимства:


• Едновременна борба срещу мана и алтернария при домати и картофи
• Двукомпонентен фунгицид с комбинирано контактно, предпазно, системно, локално-
системно и лечебно действие
• Нова иновативна LOC&FLO технология
• Много бързо навлиза в контакт с растителната тъкан и прилепва към нея
• Бързо и трайно свързване с восъкоподобните вещества в кутикулата на растението
• Постепенното разпределение в растеннието води до по-дълго последействие
• Висока ефективност срещу покълването на спорите на гъбния патоген
• Силно изразено трансламинарно действие
• Силна устойчивост на отмиване от дъжд
• Продуктът проявява отличен превантивен ефект
• Съвременен продукт, отговарящ на новите изисквания за безопасност на храните
• Ниски дози на приложение
• Не променя качеството на готовата продукция
• Не е токсичен и не дразни при третиране
• Удобна опаковка – 0,250 л.
• Атрактивна цена на декар
фунгициди