You are here

Магнело

Last updated:
16.05.2020

Фунгицид

Специалистът за борба срещу фузариум по класа


Активно вещество: дифеноконазол 100 г/л + тебуконазол 250 г/л

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

 култура  за контрол надоза на при- ложение  момент на приложениекаранти- нен срок
    пшеница  фузариум по класа (Fusarium spp.)    100 мл/дка1 приложение: Начало на изкласяване -  край на цъфтежа (ВВСН) 51-69  не се изисква
    пшеница  септориоза / листни петна (Septoria tritici)    100 мл/дка1 приложение: Начало на изкласяване -  край на цъфтежа (ВВСН) 51-69  не се изисква
    пшеница  кафява ръжда (Puccinia reconditа)    100 мл/дка1 приложение: Начало на изкласяване -  край на цъфтежа (ВВСН) 51-69  не се изисква
    пшеница  петносване по класа (Stagonospora nodorum)    100 мл/дка1 приложение: Начало на изкласяване -  край на цъфтежа (ВВСН) 51-69  не се изисква

 

Ефективен контрол на най-разпространените болести по пшеница в късните фази на вегетация

 

Опазва добива и качеството на реколтата (борба срещу натрупването на микотоксини)

 

Защитава от болести по стъблото, листата и класа (над 20% от добива зависи от класа)

Съдържа пълната необходима доза активни вещества за борба срещу тежки заболявания като Фузариум

Практически предимства:

  • Много бързо абсорбиране ( до 1 час)
  • Отлично проникване и транслокация, двойно системно действие
  • Превантивно, лечебно и изкореняващо действие
  • Дълготрайна защита срещу заболявания