You are here

Скор

Last updated:
10.01.2019

Фунгицид

Ефект срещу болестите без конкуренция  


Активно вещество: 250 г/л дифеноконазол
Категория на употреба: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРА ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАРАНТИ-
НЕН СРОК
ябълки струпясване
(Venturia
inaequalis)
0,02% От формиране на плода до големина на плода
колкото лешник, през интервал от 7 до 10 дни.
Максимум 4 пръскания на сезон
30 дни
ябълки брашнеста мана
(Podosphaera
leucotricha)
0,02% От формиране на плода до големина на плода
колкото лешник, през интервал от 10 до 14
дни. Максимум 4 пръскания на сезон
30 дни
праскови къдравост
(Taphrina
deformans)
0,02% I-ви вариант – 1-во третиране рано напролет
при набъбване на пъпките; 2-ро третиране
след 14 дни
II-ри вариант – 1-во третиране наесен при 50-
70% листопад; 2-ро третиране рано напролет
при набъбване на пъпките; и при нужда 3-то
третиране след 14 дни
30 дни
праскови брашнеста мана
(Sphaerotheca
pannosa var.
persicae)
0,02% Преди поява на признаците на болестта, или
най-късно при откриване на първи признаци
при образуване на плодовете. Следващите
пръскания са през интервал от 10 – 12 дни
30 дни
захарно
цвекло
церкоспороза
(Cercospora
beticola)
брашнеста мана
(Erysiphe
communis f.sp.
betae)
30 мл/дка Преди поява на признаците на болестта, или
най-късно при откриване на първи признаци.
Следващите пръскания са през интервал от 14
– 21 дни
30 дни
домати алтернария/
кафяви листни
петна
(Alternaria solani)
0,04% При наличие на благоприятни климатични
условия за развитие на болестта, но преди
поява на признаците на болестта. Следващите
пръскания са през интервал от 7 – 10 дни.
30 дни
домати брашнеста мана
(Leveilula taurica)
0,075% При наличие на благоприятни климатични
условия за развитие на болестта, но преди
поява на признаците на болестта. Следващите
пръскания са през интервал от 7 – 10 дни.
30 дни
картофи алтернария/
кафяви листни
петна
(Alternaria solani)
40
мл/дка
Предпазно третиране преди поява признаците
на болестта. Следващите пръскания са през
интервал от 7 – 10 дни.
30 дни
череши бяла ръжда
(Blumeriella jaаpii)
0,03% от опадване на завръзите до достигане на
70 % от типичния за сорта размер на плода
14 дни

Практически предимства:


  • Системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие
  • Широк спектър на действие срещу голям брой болести от различни класове: Ascomycetes,
  • Basidiomycetes и Deuteromycetes
  • Подходящ за включване в системи за борба със струпясване на база прогнозни модели
  • поради силното си лекуващо действие
  • Възможно комбиниране с почти всички използвани в практиката фунгициди и инсектициди
  • Равномерно разпределение в напръсканата листна повърхност

Съвети при приложение:


  • При много благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през по-къс интервал от време (до 7 дни). В такива ситуации при борба със струпясване по ябълката е уместно комбиниране в резервоарна смес с подходящ контактен фунгицид.
  • Официално разрешената доза за борба с алтернария е ефикасна само за предпазно приложение