You are here

Суич

Last updated:
29.05.2019

Фунгицид

 Еталон в борбата със сивото гниене


Активно вещество: 375 г/кг ципродинил + 250 г/кг флудиоксонил
Категория на употреба: Втора професионална

 

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН
СРОК
лозясиво гниене Botrytis cinereae и
срещу фитопатогенни гъби,
продуциращи микотоксина ох-
ратоксин А Aspergillus p
100 г/дкаЕдно приложение преди затваряне
на грозда и едно приложение пре-
ди беритба
21 дни
марули, къдраволистна енди-
вия, къдраволистна цикория,
полска салата, рукола и други
видове салати (полско и оран-
жерийно производство)
сиво гниене Botrytis cinereae;
бяло гниене Sclerotinia sp
60 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
14 дни
цикория за листа и глухарчета
(оранжерийно производство)
бяло гниене Sclerotinia sp3,6 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
21 дни
ягоди (полско и оранжерийно
производство)
сиво гниене Botrytis cinereae,
бяло гниене Sclerotinia sp. и ан-
тракноза Colletotrichum sp
100 г/дка2-3 приложение през фази - начало
на цъфтеж, масов цъфтеж и на-
едряване на плодовете
1 ден
малини, къпини (полско и оран-
жерийно производство)
сиво гниене Botrytis cinereae100 г/дкаМаксимум 3 приложения - преди
цъфтеж, масов цъфтеж и наедря-
вана на първите плодове
7 дни
касис, боровинки, червени бо-
ровинки, цариградско грозде
(полско и оранжерийно произ-
водство)
сиво гниене Botrytis cinerea100 г/дкаМаксимум 3 приложения - преди
цъфтеж, масов цъфтеж и наедря-
вана на първите плодове
7 дни
праскова, кайсия, нектарина,
слива, хинап, череши
кафяво гниене Monilia sp24-72 гр/дкаМаксимум 3 тертирания на сезон.
Първото третиране се прилага в
масов цъфтеж. При сливи първо-
то приложение при 20% отворе-
ни цветове. Второто третира се
прилага 30-20 дни прди беритба,
а третото третиране 7 дни пре-
ди беритба
7 дни
тютюнбяло гниене Sclerotinia sp60 гр/дка2 приложения по време на вегета-
цията
 
пресни бобови култури с шу-
шулки (зелен фасул, Скарлет и
червен пълзящ боб, нахут, соя,
червенозърнест грах полско и
оранжерийно производство)
бяло гниене Sclerotinia sp / сиво гниене Botrytis cinereae80 гр/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
21 дни
пресни бобови култури без шу-
шулки (зелен тропически боб,
флажоле, червенозърнест боб
и други видове от Vicia faba,
оранжерийно производство)
бяло гниене Sclerotinia sp / сиво гниене Botrytis cinereae100 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
14 дни
пресен грах, леща, нахут с шушулкибяло гниене Sclerotinia sp., си-
во гниене Botrytis cnereae, ан-
тракноза Colletotrichum sp. и
оидиум Erysiphe polygoni
80 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
28 дни - леща
и нахут,
21 дни - нахут
с шушулки
зрял бял боб, бакла, грах, нахутбяло гниене Sclerotinia sp., си-
во гниене Botrytis cnereae, ан-
тракноза Colletotrichum sp.
100 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
28 дни
круши, дюлистемфилиум Stemphyllium sp. и
болести на съхранението след
прибиране на реколтата
96 г/дкаМаксимум 3 приложения на сезон.
Първо птретиране в масов цъф-
теж. Второто приложение при
поява на симптомите преди бе-
ритба и третото приложение 7
дни преди беритба
3 дни
моркови, пащърнак, хрян, ма-
гданоз и див кервиз за корени,
козя брада (различни видове)
сиво гниене Botrytis cinereae и
бяло гниене Sclerotinia sp. и ал-
тернариоза Аlternaria spp
80 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
7 дни
целина за глависиво гниене Botrytis cinereae и
бяло гниене Sclerotinia sp.
80 г/дкaПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
14 дни
целина за листасиво гниене Botrytis cinereae и
бяло гниене Sclerotinia sp.
100 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
14 дни
копърсиво гниене Botrytis cinereae,
стемфилиум Stemphyllium sp.,
бяло гниене Sclerotinia sp. и
церкоспороза Cercosporidium
punetum
80 г/дкаПревантивно или при поява на бла-
гоприятни за патогена условия
7 дни
домати и патладжани (полско
и оранжерийно производство
сиво гниене Botrytis cinereae,
бяло гниене Sclerotinia sp
100 г/дкаЗапочнете с третиранията
при поява на благоприятни за
патогена условия. Максимум 3
третирания през 14 дни
3 дни
пипер и сладък пипер (полско и
оранжерийно производство)
сиво гниене Botrytis cinereae,
бяло гниене Sclerotinia sp
100 г/дкаЗапочнете с третиранията
при поява на благоприятни за
патогена условия. Максимум 3
третирания през 14 дни
3 дни
краставици, корнишини, тик-
вички и други тиквови с ядли-
ва кора (полско и оранжерийно
производство)
сиво гниене Botrytis cinereae,
бяло гниене Sclerotinia sp
100 г/дкаЗапочнете с третиранията
при поява на благоприятни за
патогена условия. Максимум 3
третирания през 14 дни
3 дни
пъпеш, диня, тиква и други
тиквови с неядлива кора (пол-
ско и оранжерийно производ-
ство)
кафяво гниене Monilinia sp.,
оидиум Erysiphe polygoni, сиво
гниене Botrytis cinereae и бяло
гниене Sclerotinia s
100 г/дкаЗапочнете с третиранията
при поява на благоприятни за
патогена условия. Максимум 3
третирания през 14 дни
3 дни
кромид лук, чесън, арпаджик,
праз лук
сиво гниене Botrytis cinereae100 г/дкаЗапочнете с третиранията
при поява на благоприятни за
патогена условия. Максимум 3
третирания през 14 дни
Кромид и праз
лук - 14 дни
Чесън и арпа-
джик - 21 дни
аспержикафяви петна (Stemphyllium
botyosum, S. vericarium) и сиво
гниене Botrytis cinereae
100 г/дкаПревантивно180 дни
цветя и зелени декоратив-
ни растения в оранжерии и на
открито
кафяво гниене Monilinia sp. и
сиво гниене Botrytis cinereae
96 г/дка.Превантивно или при поява на
благоприятни за патогена условия
не се налага
рози (различни сортове и видо-
ве) в разсадници, оранжерии и
на открито
сиво гниене Botrytis cinereae0,08%Превантивно или при поява на
благоприятни за патогена условия
не се налага
декоративни растения (дърве-
та и храсти) в оранжерии и на
открито
гъбни болести0,08%Превантивно или при поява на
благоприятни за патогена условия
не се налага
семепроизводство на етерич-
ни култури, билки, подправ-
ки за храна и нехранителни, за
парфюмерийната промишле-
ност, сушени билки за чай, мак
бяло гниене Sclerotinia sp. и
сухо стъблено гниене Phoma
sp.
80 г/дкаПревантивно или при поява на
благоприятни за патогена условия
не се налага

Практически предимства:  

 • Комбиниран системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • Две активни вещества с различен механизъм на действие
 • Действа и на трите раси сиво гниене по лозата - без аналог в растителната защита
 • Двойна защита - образува защитен слой върху епидермиса и прониква в паренхима
 • Действа и с газова фаза защитавайки и вътрешността на грозда
 • Атакува причинителя на болестта в 4 точки от жизнения му цикъл - липса на резистентност
 • Не влияе върху качеството на гроздето и ферментационните процеси при производство на вино
 • Без риск от възникване на устойчивост
 • Предотвратява намаляването на оцветяването и аромата на виното
 • Разрешен в ЕС за 2 приложения на сезон

Съвети при приложение:

 • Почистване на листата около гроздовете, последвано от 1 или 2 третирания преди затваряне на грозда, дават възможност за постигане на отличен резултат и получаване на качествена продукция - грозде и вино.
 • Интервалът между две третирания е 10 до 14 дни
 • Дъжд паднал 2 часа след пръскане, не намалява ефикасността на фунгицида
 • При смесване с други продукти за растителна защита да се направи предварително тест за смесимост