You are here

Пергадо Ф

Last updated:
05.02.2020

Фунгицид

Нов механизъм на действие в борбата с мана по лозата


Активно вещество: 50 г/кг мандипропамид + 400 г/кг фолпет

Категория на употреба: първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направлнеие "Растителна защита" или "Растениевъдство"

 
Разрешена употреба в България:

 Култура

 За контрол на

 Доза на приложение

 Момент на приложение

 Карантинен срок

лозя

обикновена мана(Plasmopara viticola)

200 г/дка (0,2% при100 л/дка работен разтвор)

Поради гъвкавото си приложение Пергадо може да се прилага 1-2 пъти преди цъфтеж и 1-2 след оформянето на зърната. Интервал между третиранията: 7 до 10 дни

28 дни

Практически предимства:

 • Изключително надеждна защита и на гроздовете дори при променливи метеорологични условия
 • Комбинирано предпазно, локално-системно, лечебно и изкореняващо действие
 • Много бързо и здраво свързване с восъчния слой на листата и плодовете до изсъхване на работния разтвор
 • Трансламинарно придвижване на препарата от горния към долния слой на листната повърхност - защита и на двете повърхности
 • Наличието на фолпет дава допълнително контактно и предпазно действие срещу сиво гниене
 • Не влияе негативно върху ферментационните процеси при производство на вино
 • Не влияе негативно върху органолептичните свойства на произведеното вино
 • Пергадо Ф се прилага най-успешно в схемата за борба с маната след фаза „грахово зърно”
 • Устойчив на отмиване след изсъхване на работния разтвор

 

Съвети при приложение:

 • При много благоприятни условия за развитие на болестите (чести валежи, висока въздушна влажност и роса върху листата) и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7-10 дни
 • Когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб прилагайте през интервал от 12-14 дни
 • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно