You are here

Куадрис

Last updated:
16.05.2020

Фунгицид

Куадрис
Разрешена употреба в България:

култураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложениеКарантинен срок
Краставици в оранжерии и на полетообикновна (кубинска) мана (Pseudoperonospora cubensis) брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)0,075% (75 мл/дка)Превантивно или при първите симптоми на болестта. За получаване на оптимални резултати да се приложат 3 последователни пръскания на продукта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.3 дни
лозяобикновена мана (Plasmopara viticola) брашнеста мана (Oidium tuckeri) сиво гниене (Botrytis ci- nerea)0,075% (75 мл/дка)  Превантивно или при първите симптоми на болестта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.21 дни
домати в оранжерии и на полетообикновена мана (Phytophora infestans) алтернария (кафяви листни петна) (Alternaria solani)0,075% (75 мл/дка)Превантивно или при първите симптоми на болестта. За получаване на оптимални резултати да се приложат 3 последователни пръскания на продукта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.3 дни
зимен дъббрашнеста мана (Microsphaera alphytoides75 мл/дка с 60 л/дка работен разтворНачало на пръскане – при наличие на благоприятни климатични условия за развитие на болестта. 
картофиризоктония (Rhizocto- nia solani) и антракноза (Colletotrichum coccodes)300 мл/дкаЧрез пръскане в отворената бразда преди полагане на посевния материал. Забележка: Не прилагайте Куадрис директно върху клубените.не се изисква

Куад

Практически предимства:

  • Широк спектър на действие срещу основните болести при много култури: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене, алтернария и др.
  • Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
  • Кратък карантинен срок
  • Стимулира фотосинтезата – ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията
  • Забавя процеса на стареене на листата поради блокиране производството на етилен
  • Висококачествена, удобна за употреба формулация

Съвети при приложение:

  • Следвайте указанията за приложение на Куадрис, посочени върху етикета
  • При благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7 до 10 дни
  • При лозя, когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб прилагайте през интервал от 10 до 12 дни
  • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно преди развитие на болестта