You are here

Куадрис

Last updated:
10.01.2019

Фунгицид

По-доброто качество се изплаща


Активно вещество: 250 г/л азоксистробин

Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

култура За контрол на Доза на приложение Момент на приложение Карантинен срок
Краставици в оранжерии и на полето обикновна (кубинска) мана (Pseudoperonospora cubensis) брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) 0,075% (75 мл/дка) Превантивно или при първите симптоми на болестта. За получаване на оптимални резултати да се приложат 3 последователни пръскания на продукта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон. 3 дни
лозя обикновена мана (Plasmopara viticola) брашнеста мана (Oidium tuckeri) сиво гниене (Botrytis ci- nerea) 0,075% (75 мл/дка)   Превантивно или при първите симптоми на болестта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон. 21 дни
домати в оранжерии и на полето обикновена мана (Phytophora infestans) алтернария (кафяви листни петна) (Alternaria solani) 0,075% (75 мл/дка) Превантивно или при първите симптоми на болестта. За получаване на оптимални резултати да се прило жат 3 последователни пръскания на продукта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон. 3 дни
зимен дъб брашнеста мана (Mi- crosphaera alphytoides 75 мл/дка с 60 л/дка работен разтвор Начало на пръскане – при наличие на благоприятни климатични условия за развитие на болестта.  
картофи ризоктония (Rhizocto- nia solani) и антракноза (Colletotrichum coc- codes) 300 мл/дка Чрез пръскане в отворената бразда преди полагане на посевния ма- териал. Забележка: Не прилагайте Куадрис директно върху клубените. не се изисква

 

Практически предимства:

  • Широк спектър на действие срещу основните болести при много култури: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене, алтернария и др.
  • Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
  • Кратък карантинен срок
  • Стимулира фотосинтезата – ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията
  • Забавя процеса на стареене на листата поради блокиране производството на етилен
  • Висококачествена, удобна за употреба формулация

Съвети при приложение:

  • Следвайте указанията за приложение на Куадрис,      посочени върху етикета
  • При благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7 до 10 дни
  • При лозя, когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб прилагайте през интервал от 10 до 12 дни
  • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно преди развитие на болестта