You are here

Топаз

Last updated:
28.05.2019

Фунгицид

Точно попадение срещу брашнестата мана 


Активно вещество: 100 г/л пенконазол
Категория на употреба: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години.

Топаз 100 ЕК е системен високоселективен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Поема се от листата в рамките на два часа и се транслоцира акропетално. Оптимален ефект се получава, когато Топаз 100 ЕК се използва предпазно - предотвратяване на силна инфекция. Ако е необходимо лечебно третиране, то трябва да започне при поява на първите признаци (при 1-5 % нападение). За едновременна борба и с обикновените мани да се комбинира с Ридомил Голд МЦ 68 ВГ, Пергадо Ф 45, Ревус 250 СК.

Практически предимства:


  • Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и достатъчно последействие
  • Защитава и новия прираст между две пръскания
  • Смесим с фунгициди за обикновена мана (Ридомил, Пергадо Ф, Ревус)
  • Не влияе отрицателно върху фементационните процеси при производство на вино 

 

Съвети при приложение:


  • Най-добър ефект се получава, когато се прилага предпазно 
  • При много благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през по-къс интервал от време.  При такива условия много добри резултати се получават при комбиниране с Тиовит Джет
  • Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта на препарата 
  • При смесване с други продукти за растителна защита да се направи предварително тест за съвместимост