You are here

Аркада

Last updated:
10.01.2019

Хербицид

Ние ще опазим вашите картофи от плевели, каквото и да коства това на самите плевели


Активно вещество: 800 гр/л просулфокарб + 80 гр/л метрибузин
Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

 

Разрешена употреба в България:

култура за контрол на доза на приложениеработен разтвор на дкамомент на приложениекаранти- нен срок
картофиедногодишни житни и широ- колистни плевели400 - 500 мл/дка40-60 л/дкаСлед засаждане преди
поникване на култу-
рата до височина на
стъблото 5 см (ВВСН
00-10)
не се иэисква

Практически предимства:

 • Нов комбиниран хербицид с активни вещества от две различни химически групи
 • Удобна за работа течна формулация
 • Готова комбинация от две активни вещества ( без нужда от използване на резервоарни смеси)
 • Оптимална ефективност – различен механизъм на действие на двете активни вещества
 • Синергизъм между двете активни вещества и контрол върху устойчивите плевели
 • Елиминира плевелите още в началните етапи от тяхното развитие
 • Широк спектър на действие
 • Чисто поле – оптимален добив
 • Напълно селективен за картофите и с достатъчно последействие след приложение

Съвети за   приложение:

 • Да се прилага след засаждане на картофите върху оформени високи редове, без буци и растителни остатъци
 • Да се прилага върху почва с нормална влага
 • Едно приложение във фаза ВВСН 00