You are here

Гардоприм плюс Голд

Last updated:
16.05.2019

Хербицид

Надеждно решение срещу смесено заплевеляване


Активно вещество: 312,5 г/л S-метолахлор + 187,5 г/л тербутилзин

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

 култура  за контрол на доза на приложение  момент на приложение карантинен срок
слънчоглед едногодишни житни и широколистни плевели 350 мл/дка след сеитба преди поникване на културата не се изисква
царевица едногодишни житни и широколистни плевели 400 – 450 мл/дка почвено - след сеитба преди поникване на културатаилиранно вегетационно - след поникване на културата до 1-2-ри лист на жит- ните плевели царевица за фураж - 60 дни; царевица за зърно - не се изисква

 

Практически предимства:

 • Подходящ за почвено приложение при всички видове технологии в слънчоглед (конвенционална, Clearfield®, Clearfield® Plus  и Express®)
 • Широк спектър на действие срещу едногодишните житни и широколистни плевели
 • Високо ниво на  селективност към културата дори при неблагоприятни климатични условия
 • При царевица се прилага и ранно вегетационно - до 2-ри лист на житните и 2-4-ти лист на широколистните плевели
 • Синергизъм между активните вещества
 • Достатъчно последействие
 • Осигурява оптимален старт на културите за получаване на високи добиви

Съвети при приложение:

 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци
 • Да се прилага върху почва с нормална влага
 • При ниска влажност на почвата, може да се приложи и ранно вегетационно (само при царевица)
 • Да не се прилага ако има поникнал слънчоглед
 • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба

 

Контролирани плевели:

Едногодишни житни плевели:

 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява прешленеста (Setaria verticillata)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)

 

Едногодишни широколистни плевели:

 • бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • великденче (Veronica hederefolia)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • врабчови чревца (Stellaria media)
 • галинзога (Galinsoga parviflora)
 • глушина (Vicia spp.)
 • грънче (Hibiscus trionum)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • звездан (Lotus corniculatus)
 • индийско елоизине (Eleusine indica)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • мъртва коприва (Lamium spp.)
 • обикновено огнивче (Anagalis arvensis)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • пача трева (Polygonum aviculare)
 • петниста бударица (Galeopsis tetrachit)
 • попова лъжичка (Tlaspi arvense)
 • прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • рани лист (Stachys spp.)
 • рожец (Cerastrum arvense)
 • росопас (Fumaria officinalis)
 • спореж (Senecio vulgaris)
 • тагетис (Tagetis minuta)
 • таттул (Datura stramonium)
 • трицветна теменуга (Viola tricolor)
 • тученица, тлъстига (Portulaca oleraceae)
 • черно куче грозде (Solanum nigrum)