You are here

Гардоприм плюс Голд

Last updated:
23.11.2021

Хербицид

Надеждно решение срещу смесено заплевеляване


Активно вещество: 312,5 г/л S-метолахлор + 187,5 г/л тербутилзин

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

 КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
СлънчогледЕдногодишни житни и широколистни плевели350-400 мл/дка                         След сеитба преди поникване на културата
ЦаревицаЕдногодишни житни и широколистни плевели

400 – 450 мл/дка

350 - 400 мл/дка

Почвено - след сеитба преди поникване на културатаилиранно анно вегетационно - след поникване на културата до 1-2-ри лист на житните плевели

Употребата на продукта се ограничава до едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ при максимално количество от 85 грама тербутилазин на декар.

Практически предимства:

 • Подходящ за почвено приложение при всички видове технологии в слънчоглед (конвенционална, Clearfield®, Clearfield® Plus  и Express®)
 • Широк спектър на действие срещу едногодишните житни и широколистни плевели
 • Високо ниво на  селективност към културата дори при неблагоприятни климатични условия
 • При царевица се прилага и ранно вегетационно - до 2-ри лист на житните и 2-4-ти лист на широколистните плевели
 • Синергизъм между активните вещества
 • Достатъчно последействие
 • Осигурява оптимален старт на културите за получаване на високи добиви

Съвети при приложение:

 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци
 • Да се прилага върху почва с нормална влага
 • При ниска влажност на почвата, може да се приложи и ранно вегетационно (само при царевица)
 • Да не се прилага ако има поникнал слънчоглед
 • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба

 

Контролирани плевели:

Едногодишни житни плевели:Едногодишни широколистни плевели:
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява прешленеста (Setaria verticillata)
 • вид кощрява (Setaria pumila)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • просо (Panicum sp.)
 • балур (от семе) (Sorghum halepense) 
 • бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • пълзящ щир (Amaranthus blitoides)
 • обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
 • вид лобода (Chenopodium hybridum)
 • сладък бурен (Chenopodium polyspermum)
 • просфорник (Abutilon theophrasti)
 • лубеничник (Hibiscus trionum)
 • полски синап (Sinapis arvensis) 
 • пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisifolia)
 • едногодишна живолина (Mercurialis annua)
 • градински кострец (Sonchus oleraceus)
 • лайка (Tripleurospermum maritimum)
 • едногодишен ранилист (Stachys annua)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • пача трева (Polygonum aviculare)
 • прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • татул (Datura stramonium)
 • полска теменуга (Viola arvensis)
 • тученица, тлъстига (Portulaca oleraceae)
 • черно куче грозде (Solanum nigrum)