You are here

Листего

Last updated:
18.11.2019

Хербицид

Решение за борба с плевели и синя китка при Clearfield® хибриди слънчоглед


Активно вещество: 40 г/л имазамокс

Категория на употреба:  втора професионална
 
Разрешена употреба в България:

 Култура За борба срещуДоза Фаза на приложение
Слънчоглед Clearfield® хибриди Едногодишни житни и широколистни плевели120 мл/дкаВъв фаза 2-6-ти лист на културата
Люцерна (млада)Едногодишни житни и широколистни плевели120 мл/дкаЕдин месец след засяване

Практически предимства:

 • Контролира икономически важни и „трудни“ плевели (бутрак, паламида)
 • Контролира всички раси синя китка
 • Допълнително почвено действие (до 30%)
 • Получавате пълен „пакет“ от Синджента за отглеждане на слънчоглед:

» Clearfield® хибриди с висок добивен потенциал 

» Ефикасен почвен хербицид елиминиращ конкуренцията на ранното заплевеляване - Гардоприм Плюс Голд (доказал се вече в практиката като най-използвания почвен хербицид)

» Решение за борба с трудните за контрол плевели (бутрак, паламида) и всички раси Синя китка – вегетационния хербицид Листего

 

Съвети при приложение:

 • При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на братене на житните видове
 • Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
 • При ново усвоени площи и силно заплевеляване с коренищен балур има вероятност от вторичен подраст. За контрол на вторичното заплевеляване от балур може да се извърши последващо третиране с балурицида Зертола
 • При отглеждането на Clearfield® хибриди слънчоглед, препоръчваме:
  • след сеитба преди  поникване на културата приложението на Гардоприм Плюс Голд – хербицидът дава възможност за свободно и нормално поникване и развитие на слънчогледа и елиминира конкуренция на плевелите в ранни фази, които поникват по същото време като слънчогледа
  • последващо третиране с Листего според препоръките му за приложение в указаните дози и фази на културата и плевелите
 • Оптимален момент на приложение срещу синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
 • Листего да се прилага самостоятелно и да не се смесва с никакви други продукти
 • Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
 • Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на дка

Преди прилагане прочетете препоръките за отговорна употреба на продукта тук.

Контролирани плевели:

Житни плевели:

 • балур от семена и коренища* (Sorghum halepense)
 • ветрушка (Apera spica venti)
 • див овес* (Avena fatua)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)

*  = ефект на 90%

**  = ефект на 80%

Широколистни плевели:

 • абутилон* (Abutilon theofrastii)
 • бутрак / свиница (Xantium strumarium)
 • бяла куча лобода** (Chenopodium album)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • галинзога (Galinsoga parviflora)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • див мак (Papaver rhoeas)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • звездица (Stellaria media)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • паламида* (Cirsium arvense)
 • пача трева* (Polygonum aviculare)
 • полско подрумче (Anthemis arvensis)
 • пипериче (Polygonum multiflorum)
 • татул* (Datura stramonium)
 • фасулче (Polygonum convulvulus)
 • червена мъртва коприва (Lamium purpureum)