You are here

Listego_Plus_banner_1968x195px

Листего Плюс

Last updated:
28.05.2019

Хербицид

 

Широкоспектърно решение за ефикасна борба с плевели и синя китка при Clearfield® Plus хибриди слънчоглед


Активно вещество: 25 г/л имазамокс
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР


Разрешена употреба в България:

КУЛТУРА ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАРАНТИНЕН
СРОК
слънчоглед
Clearfield® Plus
хибриди
житни и широколистни плевели;
балур от коренища и паламида;
паразитът синя китка
120 – 200
мл/дка
фаза 2-8-ми лист на
културата
няма

 


Контролирани плевели:

Житни плевели:
• лисича опашка
• ветрушка
• проса
• кощрява
• див овес

Широколистни плевели:
• лобода,
• свиница (бутрак)
• щир
• стъблеобхватна коприва
• мъртва коприва
• лобода
• дива ряпа
• татул
• галинзога
• абутилон
• черно куче грозде
• овчарска торбичка
• звездица
• теменуга
• амброзия
• фасулче
• лепка
• едногодишен пролез
• пипериче
• едногодишен ранилист


СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ

• Оптимален момент на приложение на Листего Плюс П срещу синя китка е фаза 6-8-ми лист на културата
• Най-добър ефект, когато широколистните плевели са във фаза 2-6 лист, а едногодишните житни плевели са до фаза братене.
• Балур от коренища и паламида са най-чувствителни при височина 10-15 см.
• Листего Плюс П да не се смесва с продукти за растителна защита (балурициди) и листни торове
• Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
• Разход на работен разтвор: 20 до 40 л/дка


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

• Контролира икономически важни и „трудни“ плевели (Бутрак, Паламида)
• Подобрен начален контрол на плевелите
• Контролира всички раси СИНЯ КИТКА
• Получавате пълна технология от Синджента за отглеждане на слънчоглед:
  » Clearfield® Plus хибриди
  » Гардоприм Плюс Голд - eфикасен почвен хербицид
  » Листего Плюс П - вегетационен хербицид за борба с трудни за контрол плевели
  (бутрак, паламида) и всички раси Синя Китка