You are here

Тъчдаун систем 4

Last updated:
10.01.2019

Хербицид

Стъпка напред при неселективните хербициди


Aктивно вещество: 360 г/л глифозат като амониево базирана формулация + сърфактант
Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

 
Разрешена употреба в България:

 

култура

 

за контрол на

доза на

приложение

 

момент на приложение

карантинен срок

стърнища

едногодишни житни и широколистни плевели

150 мл/дка

във фаза изкласяване (изметляване)

на житните и бутонизация на широколистните плевели

30 дни

лозя овощни

градини

едногодишни житни и широколистни плевели

200 мл/дка

във фаза изкласяване (изметляване)

на житните и бутонизация на широколистните плевели

30 дни

пшеница ечемик

едногодишни и многогодишни житни и

широколистни плевели

300 мл/дка

преджътвено при влажност на зърното под 30%

30 дни

стърнища

едногодишни и многогодишни житни и

широколистни плевели

400 мл/дка

във фаза изкласяване (изметляване)

на житните и бутонизация на широколистните плевели

30 дни

лозя овощни

градини

едногодишни и многогодишни житни и

широколистни плевели

600 мл/дка

във фаза изкласяване (изметляване)

на житните и бутонизация на широколистните плевели

30 дни

Практически предимства:

 • Ново поколение глифозат-съдържащ хербицид с по-високо ниво на ефикасност
 • Оптимизирано поемане на активното вещество и бързо придвижване до всички точки на растението
 • Дъжд паднал 1 час след третиране не оказва отрицателно влияние на ефикасността
 • Нова система от подобрители и сърфактанти осигуряваща:
 • -   пълно прилепване на разтвора
 • -   актвиране поемането на въздушната влага
 • -   не уврежда епидермиса, за да може активното вещество да се абсорбира по- ефективно от живата тъкан
 • -   по-бързо поемане от плевелното растение

Съвети при приложение:

 • Оптимални резултати се получават, когато плевелите са в процес на активен растеж, житните плевели са във фаза изкласяване (изметляване), а широколистните в бутонизация
 • След пръскане с Тъчдаун Систем 4 плевелите да не се унищожават механично за период от 14 дни
 • Да не се прилага при наличие на вятър и опасност от отвяване върху съседни култури или дива растителност
 • При приложение при овощни култури и лозя, да се прилага насочено само върху плевелите като се предпазват културите.