You are here

Зеррате

Зеррате

Last updated:
08.11.2021

Хербицид

Зеррате представяне

Разрешение за употреба в България:

КУЛТУРА

ЗА КОНТРОЛ НА

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРАНТИНЕН СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА

Твърда и мека пшеница, Ръж, Тритикале

Едногодишни

житни и широколистни

плевели

25 г/дка

От фаза разтворени 2 листа до фаза втори възел е най-малко 2 см над първия възел

Не се 

изисква

Използва се 

с дювант на  маслена 

основа

Контролирани плевели:

Житни плевели:

Широколистни плевели:

- ветрушка, видове (Apera spica venti, Apera sp.) 

- лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria
chamomilla)

- див овес (Avena fatua, Avena sterilis/ludoviciana) 

- лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

- лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

- огнивче, обикновено (Anagallis arvensis)

- овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

- подрумче (Anthemis arvensis)

- райграс, видове (Lolium multiflorum, Lolium sp.)

- пача трева (Polygonum aviculare)

- твърда глушица (Lolium rigidum)

- салата компасна (Lactuca serriola)

- тръстичина, вид. (Phalaris paradoxa, Phalaris sp.)

- синап, полски (Sinapis arvensis)


 • Уникална комбинация – двойно системен хербицид за контрол на житни плевели, вкл. овсига и някои шириколистни плевели
 • Два различни механизма на действие и двоен нок-даун ефект срещу плевелите
 • Контактно и системно действие, и допълнително почвено действие

Практически предимства:

 • Контролира всички важни житни плевели, включително и овсига и някои важни широколистни плевели
 • Много бързо поемане – до 1 час след пръскане
 • Висока надеждност – 2 различни механизма на действие, двойно системен
 • Доказана ефективеност срещу трудни за контрол плевели
 • Много бързо действие – плевелите спират растежа си в рамките на 48 часа, а загиването им настъпва в рамките на 2-4 седмици
 • Без ограничения в сеитбооборота
 • Гъвкавост и широк прозорец на приложение до 2-ри възел на културата

 

Съвети при приложение:

 • Използвайте работен разтвор от минимум 20 л/дка
 • Използвайте с прилепител Адигор 100-150 мл/дка за максимална ефективност
 • Най-добър ефект се получава при третиране в ранни фази на плевелите (от 1-ви до 5-ти лист)
 • За контрол на смесено заплевеляване с едно пръскане може да смесите с противошироколистен хербицид, но преди това направете проба за смесимост
 • Никога не смесвайте с 2,4 Д и Дикамба и листни торове на органична основа
 • Не прилагайте когато се очакват слани или културата е стресирана
 • Спазвайте препоръките посочени в етикета
 • Органофосфорни инсектициди може да се прилагат 14 дни преди или след приложение на Зеррате
 • Растежни регулатори и листни торове може да се прилагат 7 дни преди или след приложение на Зеррате