Зеррате

Хербицид Зеррате

Зеррате е хербицид за защита на житни култури от едногодишни и широколистни плевели.

Активно вещество: 
200 г/кг клодинафоп-пропагил +
75 г/кг пироксулам +
75 г/кг клоквинтоцет-максил

Активно вещество: 
200 г/кг клодинафоп-пропагил +
75 г/кг пироксулам +
75 г/кг клоквинтоцет-максил

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
водидиспергируеми гранули (ВГ)

Формулация:
водидиспергируеми гранули (ВГ)

Опаковки:
5 л

Опаковки:
5 л

Защо да изберем Зеррате?
 

 • Контролира всички важни житни плевели, включително и овсига и някои важни широколистни плевели
 • Много бързо поемане – до 1 час след пръскане
 • Висока надеждност – 2 различни механизма на действие, двойно системен
 • Доказана ефективеност срещу трудни за контрол плевели
 • Много бързо действие – плевелите спират растежа си в рамките на 48 часа, а загиването им настъпва в рамките на 2 - 4 седмици
 • Без ограничения в сеитбооборота
 • Гъвкавост и широк прозорец на приложение до 2-ри възел на културата

Култури и дози на приложение

Твърда и мека пшеница, ръж, тритикале

За контрол на: 

Едногодишни житни и широколистни плевели

Дози на приложение:25 г/дка
Момент на приложение:От фаза разтворени 2 листа до фаза втори възел е най-малко 2 см над първи възел
Карантитен срок:Не се изисква
Забележка:Използва се с дювант на маслена основа

Съвети за приложение
 

 • Използвайте работен разтвор от минимум 20 л/дка
 • Използвайте с прилепител Адигор 100-150 мл/дка за максимална ефективност
 • Най-добър ефект се получава при третиране в ранни фази на плевелите (от 1-ви до 5-ти лист)
 • За контрол на смесено заплевеляване с едно пръскане може да смесите с противошироколистен хербицид, но преди това направете проба за смесимост
 • Никога не смесвайте с 2,4 Д и Дикамба и листни торове на органична основа
 • Не прилагайте когато се очакват слани или културата е стресирана
 • Спазвайте препоръките посочени в етикета
 • Органофосфорни инсектициди може да се прилагат 14 дни преди или след приложение на Зеррате
 • Растежни регулатори и листни торове може да се прилагат 7 дни преди или след приложение на Зеррате

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита