You are here

ПИК

Last updated:
13.01.2021

Хербицид

Пик
Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН СРОК
царевицаедногодишни широколистни плевели1,5 г/дка + 0,2% Атплюс с 20 л/дка работен разтворвъв фаза 3-8-ми лист на културата, и 2-4-ти листна едногодишните плевели

царевица за зърно - не се изисква;

царевица за фураж - 60 дни

  

Контролирани плевели: 

Едногодишни широколистни плевели:
• абутилон (Abutilon theofrastii)
• амброзия (Ambrozia elatior)
• бутрак/свиница (Xantium strumarium)
• бяла куча лобода (Chenopodium album)
• видове щир (Amaranthus spp.)
• галинзога (Galinsoga parviflora)
• див мак (Papaver rhoeas)
• див синап (Sinapis arvensis)
• дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
• живолина (Mercurialis annua)
• звездица (Stellaria media)
• лайка (Matricaria spp.)
• лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)

• мъртва коприва (Lamium purpureum)

• незабравка полска (Myosotis arvensis)
• овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
• пача трева (Polygonum aviculare)
• прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
• разстлана лобода (Atriplex patula)
• рани лист (Stachys palustris)
• рапица самосевки (Brassica nappa)
• слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
• тученица/тлъстига (Portulaca oleraceae)
• фасулче (Polygonum convolvulus)
• хибридна лобода (Chenopodium hybridium)

Многогодишни широколистни плевели:
• паламида* (Cirsium arvense)

* = приложен във фаза розетка осигурява инхибиращ ефект върху паламидата

Практически предимства на Пик:


 • Ефективно решение за борба с широколистните плевели
 • Изключително подходящ партньор за резервоарни смеси с противожитни хербициди на база никосулфурон
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение: до 8-ми лист на културата
 • Допълнително почвено действие и отлична селективност
 • Ниска доза на приложение
 • Практична опаковка - водоразтворимо пакетче – лесна и безопасна за приложение

 

Съвети при приложение на Пик:


 • Плевелите да се третират в оптимална фаза 2-4-ти лист
 • Срещу паламида, пръскането да се извърши във фаза розетка
 • При самостоятелно приложение, задължително да се ползва прилепител Атплюс
 • Прилепителят да се добавя накрая, след напълване на резервоара
 • При смесване с Мистрал 4 ОД или друг продукт на база никосулфурон, не се налага добавяне на прилепител Атплюс
 • Водоразтворимите пакетчета се пускат директно в резервоара на пръскачката
 • При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
 • При пропадане на културата по каквито и да било причини, в полетата третирани с Пик 75 ВГ, могат да бъдат отглеждани като следваща култура пшеница, ечемик, царевица и сорго
 • За осигуряване на максимален безопасен интервал за чувствителните последващи култури, винаги се препоръчва изораване на площите преди следваща сеитба. За повече информация относно периодите за засяване на следващите култури в сеитбооборота прочетете етикета на продукта
 • Водоразтворимите пакетчета не се пипат с влажни ръце или влажни ръкавици

Пик