You are here

Копрантол Дуо

Копрантол Дуо

Last updated:
05.02.2020

Фунгицид

Копрантол ДуоУникална, гранулирана формулация, създадена чрез балансираното комбиниране на две медни вещества с цел по-дълго последействие при контрола над патогените. Използвайки бързия ефект на медния хидроксид и по-дългото последействие на медния оксихлорид Копрантол Дуо проявява мощен синергичен ефект срещу основните гъбни и бактериални болести при лозя, овощни, зеленчукови и др. култури.

В какво се изразява синергизма между двете медни вещества:

Копрантол Дуо е патентована формулация, която използва синергизма между двете медни вещества, като показва максимално действие срещу патогените в практиката. Комбинацията от двете медни, активни субстанции осигурява на производителите бърз и продължителен ефект.

Копрантол Дуо

Практически предимства:
• Балансирано освобождаване на медните йони с цел по-дълго последействие
• Нова иновативна технология на производство „fluid bed”
• Бърза разтворимост на активните субстанции
• Лесен за приложение – не отделя прах по време на работа
• Агресивен механизъм на действие: инхибира покълването на спорите, блокира процеса на дишане, ограничава протеиновия синтез и намалява пропускливостта на клетъчната мембрана
• Широк спектър на действие – контролира гъбни и бактериални патогени
• Подобрена устойчивост на отмиване поради оптимизирания размер на гранулите
• Висока селективност при спазване на препоръките за употреба
• Може да се използва в биопроизводство

КултураБолестМомент на приложениеДоза на дкаРаботен разтворКарантинен срок
ЛозяМана и Черно
Гниене
трите листа са отворени –
прошарване на зърната
200-250 г20-60 л/дка21 дни
Ябълки, круши,
дюли
Струпясване,
Бактериален
пригор
листата са все още изцяло зелени
– видими цветни пъпки (затворени)
300 г50-150 л/дкаНе се изисква
Ябълки, круши,
дюли
Нектриален раккрай на набъбване на листните
пъпки- видими цветни (затворени)
400 г50-150 л/дкаНе се изисква
ЧерешиБактериални
болести
растежът на леторастите е
завършил; листата са наситено
зелени – при някои пъпки светло-
зелените люспи са леко отворени
400 г50-150 л/дкаНе се изисква
СливиБактериални
болести
растежът на леторастите е
завършил; листата са наситено
зелени – при някои пъпки светло-
зелените люспи са леко отворени
400 г100-150 л/дкаНе се изисква
ПрасковиБактериални
болести
Къдравост
растежът на леторастите е
завършил; листата са наситено
зелени – при някои пъпки светло-
зелените люспи са леко отворени
400 г100-150 л/дкаНе се изисква
КайсииСъчмянкирастежът на леторастите е
завършил; листата са наситено
зелени – при някои пъпки светло-
зелените люспи са леко отворени
400 г100-150 л/дкаНе се изисква
ДоматиБактериални
болести
5-ти същински лист на главното
стъбло до пълна зрялост
250 г60-80 л/дка3 дни
(10 дни за домати
за преработка)
ДоматиМана5-ти същински лист на главното
стъбло до пълна зрялост
250 г50-120 л/дка3 дни
(10 дни за
домати
за прера-
ботка)
Краставици,
корнишони,
тиквички
Мана3-ти същински лист на главното
стъбло до прибиране на
реколтата
250 г50-120 л/дка3 дни
Дини, пъпеши,
тикви
Мана3-ти същински лист на главното
стъбло до прибиране на
реколтата
250 г/дка60-80 л/дка7 дни
Лук, чесънМана4-ти лист до стадий 10% от
листата омекнали и прегънати
250 г/дка60-80 л/дка3 дни
ОрехиБактериални
болести
след формирането на листата и
появата на първите признаци
350 г дка150-180 л/дка14 дни
ЛешнициБактериални
болести
след формирането на листата и
появата на първите признаци
300 г/дка150-180 л/дка14 дни
КестениЛистни
напетнявания
при поява на първите признаци300 г/дка150-180 л/дка14 дни
МарулиМана3-ти същински лист на главното
стъбло до прибиране на
реколтата
250 г/дка60-80 л/дка7 дни
Цветя и
украсни
култури
Мана
Церкоспороза
Антракноза
Ръжда
Бактериоза
Листни
напетнявания
независимо от фазата на
рзвитие
270 г/дка60-100 л/дкаНе се изисква
Кипарис при поява на първите признаци270 г/дка150-180 л/дка 
КивиБактериозаBBCH 90-63300 г/дка100-150 л/дка20 дни
КивиБактериозаBBCH 63 - до беритба170 г/дка100-150 л/дка20 дни
МаслиниБактериоза
Листни петна
преди проява на симптомите200 г/дка100 л/дка 
Цитрусови
плодове
Фитофторно
гниене
Антракноза
Алтернариоза
Бактериални
болести
преди проява на симптомите400 г/дка100-150
л/дка
14 дни